Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 80 chương VI Sinh vật và môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 21: Ánh sáng có tác động trực tiếp đến hoạt động sinh lí nào của cây xanh ?...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

21. Ánh sáng có tác động trực tiếp đến hoạt động sinh lí nào của cây xanh ?

A. Hô hẩp.                                                          B. Quang hợp.

C. Phân chia tế bào.                                            D. Cả A. B và C.

22. Dựa vào khả năng giữ nhiệt độ ổn định của cơ thể, động vật được chia thành mấy nhóm và là những nhóm nào ?

A. Một nhóm - Nhóm động vật biến nhiệt.

B. Một nhóm - Nhóm động vật hằng nhiệt. 

C. Hai nhóm - Nhóm động vật hằng nhiệt và nhóm động vật biến nhiệt.

D. Ba nhóm : A, B và nhóm trung gian.

23. Nhóm động vật nào sau đây gồm toàn độn£ vị: bien nhiệt ?

A. Cá chép, thằn lằn, hổ, gà.

B. Cá rô phi, rắn nước, cá sấu, ốc sên.

C. Báo, gấu, chim bồ câu, đại bàng.

D. Sư tử, hươu, nai, trâu.

24. Cơ quan nào của cây xanh chịu tác động của ánh sáng mặt trời để tiến hành quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O?

A. Rễ.                                                   B. Thân.

C. Lá.                                                   D. Hoa quả.

25. Trong số động vật có xương sống, lớp động vật nào có nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường ?

A. Lớp Cá, lớp Lưỡng cư.                        B. Lớp Bò sát.

C. Lớp Chim, lớp Thú.                            D. Cả A và B.

26. Trong số động vật có xương sống, lớp động \ậi thuộc nhóm động vật hằng nhiệt ?

A. Lớp Cá, lớp Lưỡng cư.                        B. Lớp B ÑÜ

C. Lớp Chim, lớp Thú.                             D. Cả A  B

27. Ếch nhái là động vật sống ở

A. nơi khô ráo.                                      B. nơi hoang mạc.

C. nơi ẩm ướt.                                       D. tất cả các nơi.

28. Dựa vào khả năng sống trong môi trường có độ ẩm khác nhau, động vật được chia thành mấy nhóm ? Đó là những nhóm nào ?

A. Một nhóm - Nhóm động vật ưa ẩm.

B. Một nhóm - Nhóm động vật ưa khô.

C. Hai nhóm - Nhóm động vật ưa ẩm và nhóm động vật ưa khô.

D. Ba nhóm : A, B và nhóm trung gian.

29. Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao đối với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt.

B. Nhóm sinh vật hằng nhiệt.

C. Không có nhóm nào cả.

D. Cả hai nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt.

30. Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều có tác động qua lại hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với các sinh vật khác ở xung quanh. Giữa các sinh vật có mối quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ cùng loài.

B. Quan hệ khác loài.

C. Cả A và B.

D. Không có quan hệ nào cả. 

Lời giải:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

C

B

C

D

C

C

C

B

C

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác