Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

NHIỄM SẮC THỂ

Giải bài tập trắc nghiệm tập trang 31 chương II nhiễm sắc thể Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 21: Một loài có 2n = 38. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của loài đang phân chia thì thấy...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

21. Một loài có 2n = 38. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của loài đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở kì nào trong số các trường hợp dưới đây

A. Kì đầu II của giảm phân.

B. Kì đầu của nguyên phân.

C. Kì cuối II của giảm phân.

D. Kì đầu I của giảm phân.

22. Tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm có 8 NST. Cơ chế phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST có thể tạo ra mấy loại giao tử ?

A. 8.                                                             B. 32.

C. 4.                                                              D. 16.


23. Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38. Một tế bào sinh dục của lợn khi ở kì giữa I có bao nhiêu NST ?

A. 19 NST kép.                                          B. 38 NST kép.

C.  38 NST đơn.                                         D. 76 NST kép.

24. Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38. Một tế bào sinh dục của lợn khi ở kì sau II có bao nhiêu NST ?

A. 19 NST kép.                                          B. 38 NST kép.

C.  38 NST đơn.                                         D. 76 NST kép.

25. Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một Tihóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp cận với thoi phân bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

A. 4 tế bào.                                  B. 6 tế bào.

 

C. 8 tế bào.                                  D. 10 tế bào.

26. Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

A. 16 tế bào.                                  B. 24 tế bào. 

C. 28 tế bào.                                  D. 32 tế bào.

27. Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng tại mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở

A. kì đầu.                                       B. kì giữa. 

C. kì sau.                                       D. kì cuối.

28. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài A là bao nhiêu ?

 

A. Bộ NST của loài A có 2n = 4.            

B. Bộ NST của loài A có 2n = 8. 

C. Bộ NST của loài A có 2n = 16.

D. Bộ NST của loài A có 2n = 18.

29. Một tế bào sinh dục mang 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là : A ~ a ; B ~ b, qua giảm phân có thể cho ra những loại giao tử nào 

A. AB, Ab, aB, Bb.                            B. AB, Aa, aB, ab.

C. AB, Ab, aB, ab.                             D. AA, Ab, aB, ab.

 30. Một tế bào sinh dục mang 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là : A ~ a ; B ~ b ; D ~ d, qua giảm phân có thể cho ra những loại giao tử nào ?

A. ABD, Aad, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

B. ABD, ABb, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd. 

C. ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, aDd.

D. ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

Lời giải:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

D

B

C

C

D

B

C

C

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác