Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Giải bài tập trang 119 bài 37 Etilen Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau...

Bài 1 trang 119 sgk hoá học 9

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:    

a) CH3 - CH3 ;            b) CH2 = CH2 ;                c) CH2 = CH - CH = CH2.

Giải

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn


Bài 2 trang 119 sgk hoá học 9

 Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau :

  Có liên kết đôi Làm mất màu dd Brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan        
Etilen        

Giải

  Có liên kết đôi Làm mất màu dd Brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan không không không  có 
Etilen có 1 liên kết đôi

 


Bài 3 trang sgk hoá học 9

 Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Lời giải:

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.

CH2 = CH2 + Br→ Br-CH2-CH2-Br


Bài 4 trang 119 sgk hoá học 9

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a)  Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải.

 Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

               C2H4 + 3O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2 + 2H2O

p.ư:         0,2      0,6        0,4          (mol)

\( V_{O_{2}}\) =0,6 x 22,4 = 13,44 Jit

b) \( \frac{V_{O_{2}}}{V_{kk}}=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}\) => Vkk = 5\( V_{O_{2}}\) = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác