Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Giải bài tập trang 132 bài 41 Nhiên liệu Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi...

Bài 1 trang 132 sgk hoá học 9

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) vừa đủ ;             b) thiếu ;                 c) dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Giải

câu a đúng , câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết . Câu c sai vì khi đo phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư


Bài 2 trang 132 sgk hoá học 9

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Giải

Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn ợp với không khí , khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí nhiều hơn so với chất lỏng và chát rắn.


Bài 3 trang 132 sgk hoá học 9

Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.

c)  Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

 Giải

a) tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí 

b) Tăng lượng oxi ( có trong không khí ) để quá trình cháy diễn ra dễ dàng hơn

c) Giảm lượng oxi ( có trong không khí)để hạn chế quá trình cháy.


Bài 4 trang 132 sgk hoá học 9

Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.

giải

Trường hợp bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn nên dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác