Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 8 đến trang 10 SBT Địa lí 8. Bài 2. Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây

Câu 1. trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

1.  Quan sát hình 1.2. Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, tr 5 và dựa vào các nội dung khác trong SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời: 


Câu 2.b trang 9 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây 

Trả lời:


Câu 2.c trang 9 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây 

Trả lời: 

 


Câu 2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây 

Trả lời:

a

b,

c


Câu 3. trang 10 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Hãy nối ô chữ bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Trả lời: 


Câu 4. trang 10 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống

Trả lời:

Các biện pháp khắc phục khó khăn của tự nhiên ở khu vực Châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống gồm:

-         Trồng và bảo vệ rừng góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

-         Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông cho các khu vực miền núi.

-         Áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật cho công tác dự báo và phát hiện thiên tai để đưa ra biện pháp phòng trách kịp thời.

-         Giáo dục nâng cao dântrí con người để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như ngăn chặn quá trình biến đổi khí hậu.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me