Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 30 đến trang 32 SBT Địa lí 8. Câu 2. Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ những khó khăn về KT - XH của Nam Á khi phát triển kinh tế.

Câu 1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu:

Em hãy: 

a, Tính mật độ dân số các khu vực của châu Á năm 2008 và ghi vào cột Mật độ ở bảng trên.

b, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số của một số khu vực châu Á theo gợi ý dưới đây:

c, Qua biểu đồ trên, em rút ra được những nhận xét gì ?

Trả lời:

a,

b, 

c, 

- Châu Á là khu vực có mật độ dân số thuộc top đầu các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tuy nhiên sự phân bố dân cư lại không đồng đều trên toàn lãnh thổ. Cụ thể:

+ Dân cư tập trung với mật độ cao ở các khu vực có khí hậu ôn hòa, nóng ẩm, mưa nhiều, địa hình tương đối bằng phẳng như các khu vực thuộc Nam Á, Đông Á hay Đông Nam Á.

+ Các khu vực còn lại là Trung Á và Tây Nam Á có khí hậu khắc nghiệt địa hình khó khăn hiểm trở thì tập trung dân cư rất thưa thớt.


Câu 1.b trang 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số của một số khu vực châu Á theo gợi ý dưới đây 

 

Trả lời:


Câu 2. trang 31 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ những khó khăn về KT - XH của Nam Á khi phát triển kinh tế.

Trả lời:


Câu 3. trang 31 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau.

Trả lời:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S


Câu 1.c trang 31 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Qua biểu đồ trên, em rút ra được những nhận xét gì ?

Trả lời:

- Châu Á là khu vực có mật độ dân số thuộc top đầu các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tuy nhiên sự phân bố dân cư lại không đồng đều trên toàn lãnh thổ. Cụ thể:

+ Dân cư tập trung với mật độ cao ở các khu vực có khí hậu ôn hòa, nóng ẩm, mưa nhiều, địa hình tương đối bằng phẳng như các khu vực thuộc Nam Á, Đông Á hay Đông Nam Á.

+ Các khu vực còn lại là Trung Á và Tây Nam Á có khí hậu khắc nghiệt địa hình khó khăn hiểm trở thì tập trung dân cư rất thưa thớt.


Câu 4 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

a,Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau :

b, Qua biểu đồ, nêu nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ân Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế của Ấn Độ như thế nào ?

Trả lời:

a,

b, 

Qua các biểu đồ ta nhận thấy, cơ cấu GDP của Ấn Độ có sự thay đổi tương đối rõ rệt. Theo đó, cơ cấu ngành Nông – Lâm – Thủy sản có xu hướng giảm dần từ 28.4% năm 1999 giảm xuống 17.8% năm 2007 các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng 2,3%/8 năm còn dịch vụ tăng 8.3%/ 8 năm.

  Dẫn đến Sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP của Ấn Độ phản ánh xu hướng CNH – HĐH của nền kinh tế Ấn Độ.


Câu 4.b trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Qua biểu đồ, nêu nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế của Ấn Độ như thế nào ?

Trả lời:

Qua các biểu đồ ta nhận thấy, cơ cấu GDP của Ấn Độ có sự thay đổi tương đối rõ rệt. Theo đó, cơ cấu ngành Nông – Lâm – Thủy sản có xu hướng giảm dần từ 28.4% năm 1999 giảm xuống 17.8% năm 2007 các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng 2,3%/8 năm còn dịch vụ tăng 8.3%/ 8 năm.

  Dẫn đến Sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP của Ấn Độ phản ánh xu hướng CNH – HĐH của nền kinh tế Ấn Độ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me