Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ câu 1 đến câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 80 đến trang 82 SBT Địa lí 8. Câu 2. a, Hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba trạm : Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh theo gợi ý dưới đây

Câu 1. trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ sau

Trả lời:


Câu 2 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

a, Hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba trạm : Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh theo gợi ý dưới đây

b, Qua ba biểu đồ trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa trong hai mùa khí hậu của nước ta.

Trả lời:

b, Nhận xét:

Khí hậu nước ta trong mùa đông: mùa gió Đông Bắc tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khô nóng, ổn định suốt mùa. Riêng duyên hải Trung Bộ có mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.


Câu 2.b trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Qua ba biểu đồ trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa trong hai mùa khí hậu của nước ta.

Trả lời:

Nhận xét:

Khí hậu nước ta trong mùa đông: mùa gió Đông Bắc tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khô nóng, ổn định suốt mùa. Riêng duyên hải Trung Bộ có mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.


Câu 3. trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lập sơ đồ theo gợi ý sau để nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của khí hậu nước ta đối với sản xuất và đời sống.

Trả lời:

– Thuận lợi:

Thực hiện thâm canh, xen canh, tăng vụ, phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

– Khó khăn:

+ Nấm mốc, sâu bệnh phát triển

+ Thiên tai xảy ra thường xuyên.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác