Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 7 đến trang 8 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :

Câu 1. trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hoá đa dạng và mang tính lục địa cao.

Trả lời: 


Câu 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

a,b, Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :

Trả lời:

a, 

b, Câu 2.b trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :

Trả lời


Câu 3.b trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

1.   Dựa vào hình 2.1. Lược đồ các đới khí hậu châu Á, tr 7 SGK, em hãy :

b)   Kết hợp với vốn kiến thức, nêu đặc điểm chung của đới khí hậu này.

Trả lời:

- Đặc điểm chung khí hậu nước ta là mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở:
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 21 oC, lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm) và độ ẩm không khí rất cao (trên 80%). Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam.
+ Tính chất đa dạng và thất thường: Khí hậu nước ta phân hóa mạnh theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu nước ta rất thất thường, biến động mạnh, có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,...


Câu 3 trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

1.   Dựa vào hình 2.1. Lược đồ các đới khí hậu châu Á, tr 7 SGK, em hãy :

a)   Cho biết Việt Nam nàm trong đới khí hậu nào ?

b)   Kết hợp với vốn kiến thức, nêu đặc điểm chung của đới khí hậu này.

Trả lời 

a, Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.

b,

- Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 21 oC, lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm) và độ ẩm không khí rất cao (trên 80%). Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam.
+ Tính chất đa dạng và thất thường: Khí hậu nước ta phân hóa mạnh theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu nước ta rất thất thường, biến động mạnh, có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác