Trang chủ
Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 11 đến trang 12 SBT Địa lí 8. Bài 2. Quan sát hình 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 14 SGK, em hãy :

Câu 1. trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

1.  Ghi chữ Đ vào □ ở câu đúng, chữ □ vào n ở câu sai.

a) Gió mùa là loại gió thổi theo mùa, hướng gió hai mùa có chiều ngược nhau.

b) Gió mùa thường có ở ôn đới.

c) Gió mùa thường có ở Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, Đông Bắc Ô-xtrây-li-a.

d) Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa đại dương và lục địa theo mùa.

Trả lời: 

a) Đ

b) S

c) Đ

d) Đ


Câu 2.b trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Quan sát hình 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 14 SGK, em hãy :

a)   Hoàn thành cột (Đ trong bảng dưới đây :

Trả lời:


Câu 2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Quan sát hình 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 14 SGK, em hãy :

a,   Nêu tên :

-    Các trung tâm áp thấp:.....................

-     Các trung tâm áp cao:......................

b,   Hoàn thành cột (1) trong bảng dưới đây :

Trả lời :

a,

-         Trung tâm áp Thấp: Ai-xơ-len, A-lê-út, Trung và Nam châu Phi, xích đạo và xích đạo Ô-xtrây-li-a.

-         Trung tâm áp Cao: Xi-bia, Axơ, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương.

b, 

 


Câu 3.b trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

2.  Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) các khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 15 SGK, em hãy :

Xác định hướng gió chính theo từng khu vực và ghi vào cột © trong bảng ở mục b, câu 2

Trả lời:


Câu 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

2.  Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) các khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 15 SGK, em hãy :

a)  Nêu tên :

-    Các trung tâm áp cao( ):..................................................

-    Các trung tâm áp thấp( ):...................................................

b) Xác định hướng gió chính theo từng khu vực và ghi vào cột © trong bảng ở mục b, câu 2

Trả lời:

a,

- Trung tâm áp Cao: chí tuyến Bắc như Ha-Oai, chí tuyến Nam như Nam Thái Bình Dương, Nam Ấn Độ Dương và Ô-xtrây-li-a.

- Trung tâm áp Thấp: I-Ran, vùng gần cực.

b, 


Câu 4. trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

 Hoàn thành bảng tổng kết dưới đây :

Trả lời: 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác