Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 27 đến trang 28 SBT Địa lí 8. Câu 2. Quan sát hình 10.1. Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á, tr 33 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

Câu 1.b trang 27 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Ghi tên các biển, các vịnh biển, các nước, các khu vực tiếp giáp với khu vực Nam Á

Trả lời:

phía tây bắc Nam Á giáp với Áp-ga-ni-xtan ; phía đông bắc giáp với Trung Quốc.


Câu 2. trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Quan sát hình 10.1. Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á, tr 33 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây 

Trả lời: 


Câu 3. trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ:

Trả lời:


Câu 4. trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào hình 3.1 Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK và vốn hiểu biết, hoàn thành sơ đồ theo yêu cầu dưới đây.

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me