Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ câu 1 đến câu 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 93 đến trang 94 SBT Địa lí 8. Câu 2. Dựa vào bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam (theo giá trị sử dụng), tr. 133 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu giá trị của tài nguyên thực vật ở nước ta.

Câu 1. trang 93 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Em hãy điền tiếp nội dung vào ô còn để trống và nối ô chữ ở bên trái (A) với ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.

Trả lời:


Câu 2. trang 93 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam (theo giá trị sử dụng), tr. 133 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu giá trị của tài nguyên thực vật ở nước ta.

Trả lời:

– Giá trị về kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống:

+ Tài nguyên thực vật cung cấp tinh dầu, nhựa, chất nhuộm, dùng làm thuốc, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp…

+ Tài nguyên động vật cung cấp cho ta nhiều sản phẩm để làm thức ăn, làm thuốc và làm đẹp cho con người.

+ Là cơ sở phát triển du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học…

– Giá trị về bảo vệ môi trường sinh thái:

+ Điều hòa khí hậu, giữ cho môi trường không khí trong lành.

+ Bảo vệ đất, chống xói mòn.

+ Cố định bãi bồi, chắn gió, sóng…


Câu 3. trang 93 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ sau đây để nêu rõ giá trị của động vật với sản xuất và đời sống

Trả lời:


Câu 4. trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Em hãy nối ô chữ bên trái với những ô chữ thích hợp ở bên phải.

Trả lời:


Câu 5. trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

Trả lời:

– Biện pháp bảo vệ rừng :

+ Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, tu bổ tái tạo rừng.

+ Sử dụng hợp lí rừng đang khai thác

+ Bảo vệ rừng đầu nguồn.


Câu 6. trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và những biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác