Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải câu 1, câu 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 19 đến trang 20 SBT Địa lí 8. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ

Câu 1. trang 19 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

1.  Dựa vào bảng số liệu dưới đây :

Một số chỉ tiêu về KT - XH ở một số nước châu Ả nám 2007

Quốc gia

Cơ cấu GDP (%)

GDP/người

(USD)

Nông nghiộp

Công nghiệp

Dịch vụ

Nhật Bản

1,5[1]

29,9

68,6

34254,4

Cô-oét

0,5*

51,0

. 48,5

39257,8

Hàn Quốc

3,0

39,4

57,6

19983,2

Ma-lai-xi-a

8,51

50,6

40,9

6806,7

Trung Quốc

11,7*

48,1

40,2

2484,9

Xi-ri

20,4

31,6

48,0

830,0

U-dơ-bê-ki-xtan

24,4

26,9

48,7 ’

830,0

Lào

42,0

32,5

25,5

684,0

Việt Nam

20,3

41,5

38,2

833,5

 

Em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP của các nước có mức thu nhập cao và các nước có mức thu nhập thấp theo gợi ý dưới đây :

-  Những nước có mức thu nhập thấp :.................................

-  Những nước có mức thu nhập cao :....................................

-  Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP :..............................

+ Nhật Bản :...................................

+ Hàn Quốc :..................................

+ Lào :............................................

+ U-dơ-bê-ki-xtan :..........................

+ Như vậy trong cơ cấu GDP, tỉ trọng dịch vụ của Nhật Bản (nước có thu nhập cao) lớn gấp      của Lào (nước có thu nhập thấp)

Trả lời: 

- Những nước có mức thu nhập thấp:  Lào, U – dơ – bê – ki – xtan, Xi – ri, Việt Nam.

- Những nước có mức thu nhập cao: Cô – oét, Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP: Có sự khác nhau rõ rệt giữa các quốc gia.

+ Nhật Bản: Nông nghiệp chỉ chiếm 1,5% cơ cấu GDP và đây là quốc gia chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.

+ Hàn Quốc: Nông nghiệp chỉ chiếm 3% cơ cấu GDP và đây là quốc gia chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.

+ Lào: Nông nghiệp chiếm tới 42% cơ cấu GDP và đây là quốc gia có nền kinh tế Nông ngiệp đặc trưng.

+ U – dơ – bê – ki – xtan: Nông nghiệp chiếm 24,4% cơ cấu GDP và đây là quốc gia đang có sự chuyển biến từ theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

+ Việt Nam: Nông nghiệp chiếm 20,3% cơ cấu GDP và đây là quốc gia đang có sự chuyển biến từ theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

+ Như vậy trong cơ cấu GDP, tỉ trọng dịch vụ của Nhật Bản ( nước có thu nhập cao) lớn gấp 2,7 lần tỉ trọng dịch vụ của Lào ( nước có thu nhập thấp).


Câu 2. trang 20 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ

Trả lời: 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác