Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải câu 1, câu 2, giải bài tập lí thuyết trang 51, 52 SBT Địa lí 8. Câu 2. Quan sát hình 18.1, 18.2 tr 62, 63 SGK và dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng tổng kết về Lào và Cam-pu-chia theo gợi ý dưới đây :

Câu 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào hình 9 dưới đây:

 

Em hãy:

a, Ghi tên các nước tiếp giáp Lào và Cam-pu-chia.

b, Ghi tên vịnh biển tiếp giáp với Cam-pu-chia.

c, Tô màu đỏ vào nước Lào, màu xanh vào Cam-pu-chia.

d, Kết hợp vốn hiểu biết, nêu nhận xét về khả năng liên hệ với nước ngoài của Lào và Cam-pu-chia.

Trả lời:

a, Các nước tiếp giáp Lào và Cam-pu-chia: Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Mianma,

b,  Vịnh Thái Lan

c, Tô màu

d, Để đánh giá khả năng liên hệ với nước ngoài, HS cần lưu ý mối giao lưu với các nước trong khu vực cũng như với các nước khác trên thế giới. Với Cam-pu-chia cần nêu được khả năng cả về đường bộ, đường sông và đường biển Hạn chế lớn nhất của Lào là không giáp biển.


Câu 2. trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Quan sát hình 18.1, 18.2 tr 62, 63 SGK và dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng tổng kết về Lào và Cam-pu-chia theo gợi ý dưới đây :

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác