Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải từ bài 1, bài 1.b, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 16 đến trang 18 SBT Địa lí 8. Bài 2. Dựa vào hình 3 dưới đây:

Câu 1. trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8


Quan sát hình 6.1. Lược đồ mật độ dân số và những thành phố lớn của châu Á, tr 20 SGK, em hãy :

a, Hoàn thành sơ đồ dưới đây 

b, Kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu nguyên nhân dẫn tới sự phân bố dân cư khác nhau ở các khu vực của châu Á

Trả lời:

a,

b, 

Nguyên nhân dẫn tới sự phân bố khác nhau của dân cư ở các khu vực châu Á là do:

-         Tại các khu vực thưa thớt dân cư: chủ yếu là các khu vực có địa hình khó khăn hiểm trở gây nguy hiểm cho các quá trình sinh hoạt và sản xuất. Hơn nữa những khu vực này hầu hết có khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm chính vì vậy các hoạt động sống của con người không thể diễn ra bình thường và liên tục được và dân cư thưa thớt.

-         Tại các khu vực có mật độ dssn cao hầu hết là các vùng đồng bằng, đồi núi thấp hơn nữa lại có khí hậu ôn hòa, nguồn nước dồi dào phòng phú.. điều đó giúp cho các hoạt động sống của con người diễn ra dễ dàng, thuận tiện thúc đẩy phát triển,nâng cao chất lượng cuộc sống.. và dân cư tập trung đông đúc.


Câu 1.b trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu nguyên nhân dẫn tới sự phân bố dân cư khác nhau ở các khu vực của châu Á.

Trả lời:

Nguyên nhân dẫn tới sự phân bố khác nhau của dân cư ở các khu vực châu Á là do:

-         Tại các khu vực thưa thớt dân cư: chủ yếu là các khu vực có địa hình khó khăn hiểm trở gây nguy hiểm cho các quá trình sinh hoạt và sản xuất. Hơn nữa những khu vực này hầu hết có khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm chính vì vậy các hoạt động sống của con người không thể diễn ra bình thường và liên tục được. à dân cư thưa thớt.

-         Tại các khu vực có mật độ dssn cao hầu hết là các vùng đồng bằng, đồi núi thấp hơn nữa lại có khí hậu ôn hòa, nguồn nước dồi dào phòng phú.. điều đó giúp cho các hoạt động sống của con người diễn ra dễ dàng, thuận tiện thúc đẩy phát triển,nâng cao chất lượng cuộc sống.. à dân cư tập trung đông đúc.


Câu 2 trang 18 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Dựa vào hình 3 dưới đây:

a, Dùng kí hiệu (.) để xác định (và biểu hiện) vị trí của 15 thành phố lớn ở châu Á, năm 2000 ( theo bảng 6.1, tr 19 SGK)

b, Ghi tên các thành phố em vừa thể hiện trên lược đồ.

c, Kết hợp với vốn hiểu biết, nhận xét sự phân bố các thành phố lớn ở châu Á.

Trả lời:

– Các thành phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực ven các đại dương lớn, vùng đồng bằng.

-Nguyên nhân:

* Đối với sự phân bố dân cư:

+Khí hậu; Phần lớn lãnh thổ Châu Á nằm trong vùng ôn đới và nhiệt đới thuận lợi cho mọi hoạt động của con người .

+Địa hình : vùng đồng bằng, trung du thuận lợi cho mọi sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp nhất là vùng trồng lúa nước, phát triển thủy sản. Dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng châu thổ .

+Nguồn nước :Nơi các lưu vực sông dân tập trung đông thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại

* Đối với sự phân bố các thành phố lớn :

Ngoài các yếu tố như khí hậu , địa hình, nguồn nước còn phụ thuộc vào vị trí được chọn thuận lợi cho việc giao lưu với các địa điểm đông dân các khu vực khác như ven sông, ven biển, đầu mối giao thông…


Câu 3. trang 18 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Giải thích sự phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác