Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải SGK Toán 8 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG 5. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Giải bài tập Toán 8 trang 97, 98 Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ SGK toán 8 tập 1 Kết nối tri thức. Bảng thống kê sau biểu diễn số huy chương vàng trong hai kì SEA Games năm 2017 và 2019 của đoàn thể thao Việt Nam, Thái Lan.

Bài 5.4 trang 97 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Biểu đồ Hình 5.6 biểu diễn số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ.

a) Cho biết đây là biểu đồ gì? Mỗi biểu tượng ứng với bao nhiêu học sinh?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này.

Phương pháp:

Dựa vào kí hiệu trên biểu đồ để xác định loại biểu đồ từ đó lập bảng thống kê số lượng các bạn lớp 8A tham gia câu lạc bộ

Lời giải:

a) Biểu đồ đã cho là biểu đồ tranh. Mỗi biểu tượng ứng với 3 học sinh.

b) Bảng thống kê số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ là:

Tên câu lạc bộ

Tiếng Anh

Võ thuật

Nghệ thuật

Số lượng (học sinh)

6

9

6

Biểu đồ cột biểu diễn số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ.

 

Bài 5.5 trang 97 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Bảng thống kê bên cho biết số lượng khách đánh giá chất lượng dịch vụ của một khách sạn.

a) Vẽ biểu đồ tranh, biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ nào để biểu diễn?

Phương pháp:

Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ nào quạt tròn để biểu thị phần trăm của từng loại so với toàn thể.

Lời giải:

a) Dựa vào bảng thống kê trên, ta có:

Biểu đồ tranh:

Rất tốt

Tốt

☺   ☺   ☺   ☺

Trung bình

☺   ☺

Kém

(Mỗi ☺ ứng với 5 khách)

Biểu đồ cột:

b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ hình quạt tròn vì biểu đồ hình quạt tròn biểu thị tỉ lệ phần trăm của cùng từng loại so với toàn thể.

Bài 5.6 trang 97 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Cho biểu đồ Hình 5.7.

Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê này.

Phương pháp:

Từ biểu đồ cột lập bảng thống kê số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ và vẽ biểu đồ cột

Lời giải:

Bảng thống kê biểu diễn số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ là:

Huy chương

Vàng

Bạc

Đồng

Số lượng

39

41

33

Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ: 

Bài 5.7 trang 98 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Bảng sau cho biết khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được.

Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thống kê này. Vẽ biểu đồ đó.

Phương pháp:

Vẽ biểu đồ cột

Lời giải:

Để khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được, ta chọn biểu đồ cột.

Biểu đồ cột biểu diễn khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được: 

Bài 5.8 trang 98 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Bảng thống kê sau biểu diễn số huy chương vàng trong hai kì SEA Games năm 2017 và 2019 của đoàn thể thao Việt Nam, Thái Lan.

a) Vẽ biểu đồ để so sánh số huy chương của mỗi quốc gia đạt được qua hai kì SEA Games.

b) Vẽ biểu đồ so sánh số huy chương của Việt Nam và Thái Lan trong mỗi kì SEA Games.

Phương pháp:

Từ bảng thống kê vẽ biểu đồ cột kép để so sánh số huy chương của mỗi quốc gia đạt được qua hai kì SEA Games.

Lời giải:

a) Biểu đồ để so sánh số huy chương của mỗi quốc gia đạt được qua hai kì SEA Games, ta vẽ biểu đồ cột kép như sau:

b) Vẽ biểu đồ so sánh số huy chương của Việt Nam và Thái Lan trong mỗi kì SEA Games.

 

Bài 5.9 trang 98 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Biểu đồ Hình 5.8 cho biết tỉ lệ mỗi loại quả bán được của một cửa hàng. Giả sử cửa hàng bán được 200 kg quả các loại. Lập bảng thống kê cho biết số lượng mỗi loại quả cửa hàng bán được. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê này.

Phương pháp:

Từ biểu đồ biết được tỉ lệ mỗi loại quả bán được từ đó tính được số quả mà mỗi loại quả bán được và lập được bảng thống kê

Lời giải:

Theo đề bài, cửa hàng bán được 200 kg quả các loại. Khi đó:

• Số quả lê cửa hàng đó bán được là: 200 . 20% = 40 (quả); 

• Số quả táo cửa hàng đó bán được là: 200 . 30% = 60 (quả);

• Số quả nhãn cửa hàng đó bán được là: 200 . 40% = 80 (quả);

• Số quả nho cửa hàng đó bán được là: 200 . 10% = 20 (quả);

Bảng thống kê số lượng mỗi loại quả cửa hàng bán được:

Loại quả

Táo

Nhãn

Nho

Số lượng (quả)

40

60

80

20

Biểu đồ cột số lượng mỗi loại quả cửa hàng bán được:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác