Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán 8 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG 10. MỘT SỐ HÌNH KHỐI THỰC TIỄN

Giải bài tập SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2 trang 120 - Bài 39 Hình chóp tứ giác đều. Bánh ít có dạng hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 3 cm, cao 3 cm. Tính thể tích một chiếc bánh ít.

Bài 10.5 trang 120 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Hãy cho biết đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, đường cao và một trung đoạn của hình chóp tứ giác đều S.EFGH 

Lời giải:

– Đỉnh: S.

– Các cạnh bên: SE, SF, SG, SH.

– Các mặt bên: SEF, SFG, SGH, SEH.

– Mặt đáy: EFGH.

– Đường cao: SI.

– Một trung đoạn: SK.

Bài 10.6 trang 120 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Trong các miếng bìa ở Hình 10.25, hình nào gấp lại cho ta một hình chóp tứ giác đều?

Lời giải:

Hình b gấp lại thành một hình chóp tứ giác đều.

Bài 10.7 trang 120 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác như hình 10.26 để có thể ghép được các mặt bên của hình chóp tứ giác đều.

Lời giải:

Hình b) gấp lại thành một hình chóp tứ giác đều.

Hình a) không thỏa mãn do chỉ có 3 mặt bên, hình c) không thỏa mãn do khi gấp lại ta thấy có 2 mặt bên trùng nhau nên không tạo thành 4 mặt bên.

Bài 10.8 trang 120 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy bằng 10 cm, trung đoạn bằng 13 cm. (H.10.12).

a) Tính diện tích xung quanh của hình chóp

b) Tính diện tích toàn phần của hình chóp

Lời giải:

a) Nửa chu vi của hình chóp là: (10.4):2=20 

Sxq=p.d=20.13=260

b) Diện tích đáy là: Sđ=10.10=100

=> Diện tích toàn phần là: 260+100=360

Bài 10.9 trang 120 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Bánh ít có dạng hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 3 cm, cao 3 cm. Tính thể tích một chiếc bánh ít.

Lời giải:

Bài 10.10 trang 120 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Một khối bê tông có dạng như Hình 10.29. Phần dưới của khối bê tông có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông có dạng 40 cm, chiều cao 25 cm. Phần trên của khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều, chiều cao 100 cm. Tính thể tích của khối bê tông đó.

Lời giải:

- Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 40.40.25=40000 (cm2

- Diện tích đáy hình chóp tứ giác đều là: 40.40=1600 (cm2)

- Thể tích hình chóp tứ giác đều là: \(V = \frac{1}{3}.S.h = \frac{1}{3}.1600.100 = \frac{{160000}}{3}\left( {c{m^3}} \right)\)

Thể tích của khối bê tông là: \(40000 + \frac{{160000}}{3} = \frac{{280000}}{3}\left( {c{m^3}} \right)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác