Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán 8 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG 5. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Giải bài tập Toán 8 trang 108 Luyện tập chung SGK toán 8 tập 1 Kết nối tri thức. Số học sinh của ba trường Trung học cơ sở trên địa bàn đăng kí tham dự giải chạy việt dã do quận tổ chức được cho trong bảng sau:

Bài 5.15 trang 108 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Mỗi dữ liệu sau đây thuộc loại nào? Nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu đó.

a) Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong 30 năm từ năm 1989 đến năm 2019

b) Số bàn thắng mà mỗi đội bóng châu Á ghi được tại World Cup 2022

Phương pháp:

Dựa vào cách phân loại dữ liệu

Lời giải:

a) Dữ liệu tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong 30 năm từ 1989 đến năm 2019 là số liệu liên tục.

Ta dùng biểu đồ để biểu diễn sự thay đổi một đại lượng (tuổi thọ trung bình của người Việt Nam) theo thời gian (trong 30 năm từ 1989 đến năm 2019). Ở đây, số lượng thời điểm quan sát nhiều.

Do đó, ta nên dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn dữ liệu dữ liệu này.

b) Dữ liệu số bàn thắng mà mỗi đội bóng châu Á ghi được tại World Cup 2022 là số liệu rời rạc.

Tại World Cup 2022 có 6 nước thuộc châu Á tham gia, ta nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu đã cho.

Bài 5.16 trang 108 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Bảng thống kê sau cho biết tỉ lệ đóng góp vào GDP toàn cầu của Việt Nam trong một số năm.

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tỉ lệ (%)

0.16

0.18

0.19

0.20

0.23

0.24

0.24

0.25

a) Chọn biểu đồ phù hợp để biểu diễn bảng thống kê này.

b) Cho biết xu thế về tỉ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP toàn cầu. 

Phương pháp:

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng để phù hợp với bảng thống kê

Lời giải:

a) Biều đồ đoạn thẳng

b) Tỉ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP toàn cầu có xu thế tăng, từ trái qua phải đường biểu diễn dãy số liệu đi lên.

Bài 5.17 trang 108 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Số học sinh của ba trường Trung học cơ sở trên địa bàn đăng kí tham dự giải chạy việt dã do quận tổ chức được cho trong bảng sau:

Trường

Đoàn kết

Bình Minh

Hòa Bình

Số lượng học sinh đăng kí

13

47

183

Theo em nên sử dụng biểu đồ tranh hay biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu này? Tại sao

Phương pháp:

Dựa vào bảng thống kê để đưa ra cách lựa chọn biểu đồ

Lời giải:

Ta nên chọn biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu đã cho, vì nếu chọn biểu đồ tranh thì ta thấy các số 13 và 47 đều là các số nguyên tố nên ta chọn mỗi biểu tượng tương ứng với một học sinh đăng kí. Khi đó, sẽ ta cần biểu diễn rất nhiều biểu tượng trên biểu đồ.

Bài 5.18 trang 108 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh một công ty trong năm 2021 và 2022 được cho trong bảng sau:

Chi nhánh

Năm

2021

2022

Hà Nội

6

8

Thành phố Hồ Chí Minh

10

12

Lựa chọn và vẽ biểu đồ để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm 2021 và 2022

Phương pháp:

Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu của bài toán để lựa chọn biểu đồ cho thích hợp

Lời giải:

Để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm 2021 và 2022, ta vẽ biểu đồ cột kép.

Ta có biểu đồ cột kép như sau: 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác