Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán 8 Kết Nối Tri Thức

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Giải bài tập SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2 trang 134 - Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel. Một túi đựng 8 quả bóng có cùng kích thước trong đó có 1 quả màu xanh, 2 quả màu vàng, 2 quả màu đỏ và 3 quả màu đen. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong túi 200 lần (có hoàn lại). Tìm xác suất thực nghiệm của biến cố: “Lấy được quả bóng không phải màu đen”.

Bài 1 trang 134 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Em hãy luyện tập tương tự với thí nghiệm sau:

Một túi đựng 8 quả bóng có cùng kích thước trong đó có 1 quả màu xanh, 2 quả màu vàng, 2 quả màu đỏ và 3 quả màu đen. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong túi 200 lần (có hoàn lại). Tìm xác suất thực nghiệm của biến cố: “Lấy được quả bóng không phải màu đen”.

Lời giải:

Ta tính trên phần mền Excel xác suất của quả bóng màu đen. Ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: (chuẩn bị dữ liệu)

Mở phần mềm Excel nhập các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với các ô A1, a2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.

Nhập 1 từ “Xanh”, hai từ”Vang”, 2 từ “Do”, 3 từ “Den” tương ứng vào các ô B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8.

Bước 2: (thực hiện lấy bóng)

Trong ô C1 ta gõ hàm “=RANDBETWEEN(1;8)”

Trong ô D1 ta gõ hàm “=VLOOKUP(C1;$A$1; $B$8; 2)”

Copy công thức của 2 ô C1, D1 bằng cách kéo từ 1 đến dòng 200.

Kết quả lấy bóng 200 lần được cho trong cột D từ dòng 1 đến dòng 200.

Bước 3. (Tính xác suất thực nghiệm)

Trong ô E1 ghi “xác suất thực nghiệm”

Trong ô E2 nhập hàm “=COUNTIF(D1:D200, “Den”)/200

Bước 4: (Giải thích kết quả)

Ta thu được kết quả như sau:

Như vậy, lần 1 lấy được quả màu Vanf, lần 2 lấy được quả màu đen,… Két quả của các lần lấy bóng được cho trong cột D. Sau 200 lần, xác suất thực nghiệm của sự kiện: “Lấy được quả bóng màu xanh” là : 0,405

Xác suất của sự kiện: “Lấy được quả bóng không phải màu đen” là: 1- 0,405 = 0,595

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác