Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải SGK Toán 8 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG 5. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Giải bài tập Toán 8 trang 92 Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu SGK toán 8 tập 1 Kết nối tri thức. Nên sử dụng phương pháp thu nhập nào để thu được mỗi dữ liệu sau?

Bài 5.1 trang 92 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Dữ liệu thu được trong mỗi câu hỏi sau thuộc loại nào?

a) Bạn cao bao nhiêu?

b) Mạng điện thoại bạn đang dùng là gì?

c) Gia đình bạn có bao nhiêu người dưới 18 tuổi?

Phương pháp:

Dựa vào cách phân loại dữ liệu.

Lời giải:

Tùy vào mỗi bạn học sinh thì kết quả của những câu hỏi trên là khác nhau nhưng sẽ thuộc cùng một loại dữ liệu.

Dữ liệu dãy a) là số, là số liệu liên tục.

Dữ liệu dãy b) không là số, không thể sắp xếp thứ tự.

Dữ liệu dãy c) là số, là số liệu rời rạc.

Bài 5.2 trang 92 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Ghép cặp cho phù hợp và ghi kết quả vào vở.

a. Số liệu rời rạc

A. kết quả đánh giá 5 bạn về điểm kiểm tra học kì I môn Toán: Khó, rất khó, Trung bình, dễ, KHó

b. Số liệu liên tục

B. Nhiệt độ (oC) tại Nha Trang trong 5 ngày đầu tháng 6 là: 23,2; 25,7; 31,4; 27,3; 28,6.

c. Dữ liệu không là số, không thể sắp xếp thứ tự

C. Số hoạt động hè mà các bạn trong tổ tham gia:2; 1; 3; 0; 4.

d. Dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự

D. Tên các môn thể thao mà các bạn yêu thích nhất: Bóng đá; Cầu lông; Cờ vua; Võ thuật; Bóng bàn.

Phương pháp:

Dựa vào cách phân loại dữ liệu để ghép cặp cho phù hợp

Lời giải:

• Dữ liệu kết quả đánh giá của 5 bạn về đề kiểm tra học kì I môn Toán ở các mức độ: Khó, Rất khó, Trung bình, Dễ, Khó. Ở đây dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự.

• Dữ liệu nhiệt độ (oC) tại Nha Trang trong 5 ngày đầu tháng 6 là: 23,2; 25,7; 31,4; 27,3; 28,6. Ở đây dữ liệu là số liệu rời rạc.

• Dữ liệu số hoạt động hè mà các bạn trong tổ tham gia: 2; 1; 3; 0; 4; các số liệu đã cho là số liệu liên tục. Do đó, dữ liệu đã cho là số liệu liên tục.

• Dữ liệu tên các môn thể thao mà các bạn yêu thích nhất: Bóng đá, Cầu lông, Cờ vua, Võ thuật, Bóng bàn; tên các môn thể thao thì không phân theo mức độ hay thứ tự. Do đó, dữ liệu đã cho không là số, có thể sắp thứ tự.

Vậy ghép cặp phù hợp với các kết quả trong bảng như sau: a – B; b – C; c – D; d – A.

Bài 5.3 trang 92 sách giáo khoa Toán 8 Kết nối tri thức tập 1

Nên sử dụng phương pháp thu nhập nào để thu được mỗi dữ liệu sau?

a) Tên của 10 quốc gia có diện tích lớn nhất.

b) Ý kiến của các bạn về địa điểm đi tham quan tuần tới.

c) Chiều cao của các cây cau giống sau 6 tháng trồng.

Phương pháp:

Dựa vào các phương pháp thu thập dữ liệu

Lời giải:

a) Để thu thập dữ liệu tên của 10 quốc gia có diện tích lớn nhất, cách tốt nhất là tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu gián tiếp.

b) Để thu thập dữ liệu ý kiến của các bạn về địa điểm đi tham quan tuần tới, ta lập bảng hỏi về ý kiến của mỗi bạn rồi ghi lại kết quả. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp.

c) Để thu thập dữ liệu chiều cao của các cây cau giống sau 6 tháng trồng, ta trồng 6 cây cau rồi tiến hành đo chiều cao của các cây cau đó sau 6 tháng và ghi lại kết quả. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác