Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Unit 1: My hobbies - Sở thích của tôi

Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the questions below.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi bên dưới.)

Hướng dẫn giải:

1. - A teddy bear, a flower, a bird and flowers.

2. - They are made of eggshells.

3. - The hobby is carving eggshells.

Now, read about Nick's father's unusual hobby and check your answers.

(Bây giờ, đọc về sở thích không bình thường của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Tạm dịch:

1. Bạn thấy gì trong bức hình?

Một chú gấu bông, một bông hoamột con chim và nhiều hoa.

2. Bạn nghĩ những cái này làm bằng gì?

- Chúng được làm từ vỏ trứng

3. Bạn có thể đoán sở thích đó là gì không?

- Đó là sở thích khắc vỏ trứng.

Ba tôi có một sở thích không bình thường: khắc vỏ trứng. Như mọi người biết, vỏ trứng rất dễ vỡ. Ba tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật liât đẹp từ những vỏ trứng. Nó thật tuyệt.

Ông ấy đã bắt đầu sở thích cách đây 5 năm sau một chuyên đi đến Mỹ nơi mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Ba tôi đã không đi đến lớp học khắc. Ông đã học mọi thứ từ Internet.

Vài người nói rằng sở thích đó thật khó và chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có lẽ mất khoảng 2 tuần để làm xong 1 vỏ trứng. Tôi thấy thói quen này thú vị vì những vỏ trứng khắc là món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng.

2. Read the text and answer the questions

(Đọc bài viết và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. Why does Nick think his father's hobby is unusual?

- He thinks his father’s hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones.

2. Where did his father see the carved eggshells for the first time?

- He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US

3. How do some people find this hobby?

- They find it difficult and boring. 

4. Does Nick like his father's hobby? 

-  Yes, he does. 

Tạm dịch:

1. Tại sao Nick nghĩ sở thích của ba là không bình thường?

- Anh ấy nghĩ sở thích của ba ấy không bình thường bởi vì vỏ trứng dễ vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng.

2. Ba anh thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở đâu?

- Ông ấy đã thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở trong một bảo tàng ở Mỹ.

3. Vài người cảm thấy sở thích này như thế nào?

- Họ thấy nó khó và chán.

4. Nick có thích sở thích của ba không?

-  Vâng, bạn ấy thích.

3.  Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them.

(Đọc các câu bên dưới và sử dụng không quá 3 từ trong bài viết để hoàn thành chúng.)

Hướng dẫn giải:

 

1. carving eggshells

2. the us

3. internet

4. time        

5. gifts

Tạm dịch:

1. Ba của Nick thích khắc vỏ trứng.

2. Ông ấy thực hiện sở thích này khi ông ấy trở về nhà từ Mỹ.

3. Ông ấy học khắc từ Internet.

4. Nick nghĩ rằng bạn có thể học khắc nếu bạn có thời gian.

5. Vỏ trứng khắc có thể được dùng như những món quà cho gia đình và bạn bè.

4.  Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family and friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Share your ideas with the class. 

(Nick nói rằng vỏ trứng khắc có thể được dùng như món quà cho gia đình và bạn bè bạn. Làm theo nhóm, thảo luận cách sử dụng khác của tác phẩm nghệ thuật này. Chia sẻ những ý kiến với lớp.)

Hướng dẫn giải:

- We can use eggshell for decoration at home, souvenirs, light (bigger eggs)... 

Tạm dịch:

Chúng ta có thể sử dụng vỏ trứng để trang trí trong nlià, làm quà lưu niệm, làm đèn (trứng lớn hơn)...

5. Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, and your own to help. 

(Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp)

Hướng dẫn giải:

1.  - Playing badminton 

2.   - 02 years ago

3.  - It’s difficult. Because you must be quick.

4.   - Yes, it is. Because it makes me healthy.

5.  - Yes, I do. 

Tạm dịch:

1.  Tên sở thích của bạn là gì?

- Chơi cầu lông

2.   Bạn đã bắt đầu sở thích của bạn khi nào?

- Cách đây 2 năm

3.   Sở thích của bạn khó hay dễ? Tại sao?

- Nó khó. Bởi vì bạn phải nhanh nhẹn.

4.   Sở thích của bạn hữu ích không? Tại sao?

- Có. Bởi vì nó làm tôi khỏe mạnh.

5.  Bạn có dự định tiếp tục sở thích của mình trong tương lai không?

Vâng, tôi có.

Bạn nghĩ ai có sở thích thú vị nhất?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me