Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Unit 9: Festivals Around The World - Những lễ hội trên thế giới

Tưởng tượng một trong các bạn từ Mỹ và một người khác từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời những câu hỏi về ngày Lễ Tạ ơn và Hội mưa, một lễ hội thu hoạch ở Phú Yên.

1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner.

(Nhìn vào động vật bên dưới. Thảo luận những câu hỏi bên dưới với bạn em)

Hướng dẫn giải:

1. - A turkey 

2. - It’s one of the traditional foods of an important festival.

3. - Thanksgiving 

Tạm dịch:

1. Động vật đó là gì?

- một con gà tây

2. Tại sao nó lại là con vật đặc biệt ở vài nước?

- Nó là một trong những món ăn truyền thống của một lễ hội quan trọng.

3. Bạn có biết bất lỳ lễ hội nào mà con vật này quan trọng không?

- Lễ Tạ ơn.

2. Now listen and check your answers.

(Nghe và kiểm tra câu trả lời của em)

Click tại đây để nghe:


 

Audio script:

Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvests. In the USA the holiday is celebrated on the fourth Thursday of November. In Canada it is celebrated on the second Monday of October because the harvest there generally ends earlier.

Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family and friends. Not only adults but children take part in the food preparation.

Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play board or card games together. A lot of people take this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family.

Dịch Script:

Lễ Tạ Ơn (còn gọi là Ngày Gà tây) là một kỳ nghỉ theo mùa được tổ chức hàng năm để tạ ơn Chúa vì đã thu hoạch thành công. Tại Hoa Kỳ, kỳ nghỉ được tổ chức vào thứ năm thứ tư của tháng mười một. Tại Canada, nó được tổ chức vào thứ hai  tuần thứ 2 của tháng mười vì thu hoạch thường kết thúc sớm hơn.

Lễ Tạ Ơn được tổ chức theo truyền thống với một bữa tiệc giữa gia đình và bạn bè. Không chỉ người lớn mà trẻ em tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn.

Thực phẩm truyền thống là gà tây, nhồi, nước thịt, khoai lang, bánh ngô, khoai tây nghiền và nước sốt việt quất. Sau bữa tiệc, mọi người thường làm một số hoạt động khác. Một số thích đi dạo. Một số đi ngủ. Những người khác chơi trò chơi trên bàn hoặc chơi bài với nhau. Rất nhiều người tận dụng cơ hội này để giúp người kém may mắn hơn. Họ tình nguyện nấu ăn và phục vụ thức ăn cho người vô gia cư, dành thời gian với những người bệnh trong bệnh viện hoặc giúp đỡ một gia đình nghèo.

3. ln pairs, write true (T) or false (F) for the following sentences. Then listen again and check.

(Làm theo cặp, viết Đúng (T) hoặc Sai (F) cho những câu sau. Sau đó nghe lại và kiểm tra)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. F

=> It’s also held in Canada.

2. F

=> It’s celebrated on the fourth Thursday of November and in Canada it’s celebrated on the second Monday of October.

3. T

4. F

=> Children also take part in food preparation.

5. T

6. F

=> Some people like to go for a walk or take naps.

7. T

Tạm dịch:

1. Lễ Tạ ơn là một lễ hội theo mùa chỉ được tổ chức ở Mỹ. 

-  Nó củng được tổ chức ở Canada.

2. Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ Ba tháng 11. 

- Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 và ở Canada nó được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần lễ thứ hai trong tháng 10.

3. Bạn bè và gia đĩnh cùng tụ họp ăn tiệc.

4. Ở nhiều gia đình, chỉ những người lớn chuẩn bị bữa tiệc. 

- Trẻ em cũng tham gia chuẩn bị thức ăn.

5. Bánh mì bắp là một trong những món ăn truyền thông. 

6. Sau bữa tiệc mọi người luôn luôn ở nhà để chơi trò chơi nhóm. 

- Vài người thích đi dạo hoặc đi ngủ.

7. Người ta giúp đỡ những người kém may mắn vào ngày lễ Tạ ơn. 

4. Work in pairs. Imagine that one of yoc a from the USA and the other from Phu Yen Viet Harv Askand answer questions about Thanksgivingand Hoi Mua, a harvest festival in Phu Yen. Use the information in this lesson and on page 35.

(Làm theo cặp. Tưởng tượng một trong các bạn từ Mỹ và một người khác từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời những câu hỏi về ngày Lễ Tạ ơn và Hội mưa, một lễ hội thu hoạch ở Phú Yên. Sử dụng thông tin trong bài học này và ở trang 35)

Tạm dịch:

A: Bức ảnh này thật đẹp. Bạn chụp nó ở đâu vậy?

B: Mình chụp nó ở Lễ hội Mưa ở làng mình. Bạn có lễ hội thu hoạch ở quốc gia bạn chứ?

A: Có. Nó là Lễ Tạ ơn. Khi nào bạn tổ chức lễ hội mưa?

B: Vào tháng 3. Còn Lễ Tạ ơn?

A: Nó vào tháng 11.

Người dân tộc thiểu số ở Phú Yên tổ chức Hội chợ mua sắm vào tháng 3 hàng năm. Nó được tổ chức để cảm ơn Đức Chúa Trời cho cây trồng, và cầu nguyện cho những cây trồng tốt hơn trong tương lai. Các gia đình cũng tôn thờ tổ tiên và cha mẹ của họ trong dịp này. Dân làng tự nguyện đóng góp tiền và những thứ khác để ăn mừng lễ hội.
Trong lễ hội này, các nhà sư được mời giảng kinh. Mọi người chơi trống, hát những bài hát và khiêu vũ. Họ cũng uống rượu gạo qua một ống tre dài mỏng. Có một số hoạt động khác như các chương trình văn hóa, các cuộc đua trâu và các trò chơi truyền thống. Không khí lễ hội được cảm nhận xung quanh tất cả các ngôi làng.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me