Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Giải bài tập Địa lí 7

Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 143 Địa lí 7. Bài 2. Tại sao châu Nam Cực là hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có những loài động vật sinh sống ?

Câu 1 (mục 1 - bài học 47 - trang 142) sgk địa lí 7

Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đá như thế nào ?

Trả lời:

 Khi băng ở Nam Cực tan ra sẽ làm cho nước biển và đại dương dâng cao, làm chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển, đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của dân cư ven biển ; tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm..


 

(trang 140 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hình 47.1, xác định vị trí địa lí của châu Nam Cực. Vị trí địa lí đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu lục?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

- Châu Nam Cực nằm ở vùng cực Nam của Trái Đất

- Do nằm ở vùng cực, nên về mùa đông đêm địa cực kéo dài, còn mùa hạ tuy có ngày kéo dài, song cường độ bức xạ rất yếu và tia sáng bị mặt tuyết khuếch tán mạnh, lượng nhiệt sưởi ấm không khí không đáng kể nên châu Nam Cực có khí hậu lạnh gay gắt..


 

(trang 141 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hình 47.2, nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

- Trạm Lin-tơn A-mê-ri-can: nhiệt độ cao nhất khoảng -10oC (Tháng 1), nhiệt độ thấp nhất khoảng -42oC (Tháng 9); biên độ nhiệt trung bình năm khoảng: -32oC.

- Trạm Vô-xtốc: nhiệt độ cao nhất khoảng -38oC (Tháng 1), nhiệt độ thấp nhất khoảng -73oC (tháng 10); biên độ nhiệt trung bình năm khoảng -35oC.

Nhìn chung nhiệt độ của châu Nam Cực quanh năm rất thấp, biên độ nhiệt trung bình năm lớn..


 

(trang 141 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hình 47.3, cho biết đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam Cực.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Toàn bộ bề mặt lục địa Nam Cực bị băng phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ.


Bài 1 trang 143 sgk địa lí 7

Bài 1. Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Trả lời:

- Băng tuyết bao phủ quanh năm.
- Khí hậu lạnh giá, gió bão nhiều và mạnh nhất thế giới.
- Thực vật không thể tồn tại.
- Động vật: những loài chịu lạnh như chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, chim biển, ...
- Giàu tài nguyên khoáng sản: than, sắt, đồng,...


Bài 2 trang 143 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao châu Nam Cực là hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có những loài động vật sinh sống ?

Trả lời:

Ở vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có những loài động vật sinh sống, vì ở đó vẫn có nguồn cá, tôm và phù du sinh vật khá dồi dào.

Giaibaitap.me

(trang 140 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hình 47.1, xác định vị trí địa lí của châu Nam Cực. Vị trí địa lí đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu lục?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

- Châu Nam Cực nằm ở vùng cực Nam của Trái Đất

- Do nằm ở vùng cực, nên về mùa đông đêm địa cực kéo dài, còn mùa hạ tuy có ngày kéo dài, song cường độ bức xạ rất yếu và tia sáng bị mặt tuyết khuếch tán mạnh, lượng nhiệt sưởi ấm không khí không đáng kể. nên châu Nam Cực có khí hậu lạnh gay gắt.

(trang 141 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hình 47.2, nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

- Trạm Lin-tơn A-mê-ri-can: nhiệt độ cao nhất khoảng -10oC (Tháng 1), nhiệt độ thấp nhất khoảng -42oC (Tháng 9); biên độ nhiệt trung bình năm khoảng: -32oC.

- Trạm Vô-xtốc: nhiệt độ cao nhất khoảng -38oC (Tháng 1), nhiệt độ thấp nhất khoảng -73oC (tháng 10); biên độ nhiệt trung bình năm khoảng -35oC.

Nhìn chung nhiệt độ của châu Nam Cực quanh năm rất thấp, biên độ nhiệt trung bình năm lớn.

(trang 141 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hình 47.3, cho biết đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam Cực.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Toàn bộ bề mặt lục địa Nam Cực bị băng phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ.

(trang 142 sgk Địa Lí 7): - Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất như thế nào?

Trả lời:

Băng ở Nam Cực tan sẽ làm mực nước biển dâng cao, làm ngập các vùng đất thấp ven biển, nhất là các đồng bằng châu thổ dân .

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me