Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Giải bài tập Địa lí 7

Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 12 Địa lí 7. Bài 2. Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào?

Câu 1 (mục 1 - bài học 3 - trang 10) sgk địa lí 7

Quan sát hai ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường xá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau ?

Hướng dẫn làm bài:

- Ảnh 3.1: nhà cửa nằm giữa đồng ruộng, phân tán, dân số thưa thớt, đường xá nhỏ hẹp, ít phương tiện.

- Ảnh 3.2: nhà cửa tập trung san sát thành phố xá, dân số đông đúc, đường phố lớn, nhiều phương tiện qua lại


Câu 1 (mục 2 - bài học 3 - trang 11) sgk địa lí 7

- Đọc hình 3.3, cho biết :
+ Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?
+ Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

HS tự giải.


Bài 1 trang 12 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn. 

Trả lời:

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.
- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.


Bài 2 trang 12 sgk địa lí 7

Bài 2. Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào ?

Trả lời:

Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu dân, rồi đến 27 triệu dân.

- Theo ngôi thứ :

Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu Mĩ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me