Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Địa lí 7

Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 81 Địa lí 7. Bài 2. Sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước : phát triển và đang phát triển.

Quan sát bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu):

+ Xác định vị trí của 6 lục địa.

+ Nêu tên các đại dương bao quanh từng lục địa.

Trả lời:

- Xác định vị trí của 6 lục địa trên bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu): Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Phi, Ả - Âu, Ô-xtrây-li-a, Nam cực.

-Tên các đại dương bao quanh từng lục địa:

+ Lục địa Á – Âu: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Phi: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Bắc Mĩ: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

+ Lục địa Nam Mĩ: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương,

+ Lục địa Ô – xtray – li – a : Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Nam Cực: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương


Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa.

Trả lời:

- Lục địa Bắc Mĩ: đảo Grơn-len.

- Lục địa Nam Mĩ: quần đảo Ảng-ti, đảo Đất Lửa

- Lục địa Phi: đảo Ma-đa-ga-xca.

- Lục địa Á - Âu: đảo Anh, đảo Ai-xơ-len, đảo Ai-len , quần đảo Nhật Bản

- Lục địa Ô-xtrây-li-a: đảo Niu Ghi-nê, quần đảo Niu Di - len

- Lục địa Nam cực: quần đảo Ben – le – ni, quần đảo Ooc – ni Nam…


Bài 1 trang 81 sgk địa lí 7

Bài 1. Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?
Trả lời:
Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.
Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.


Bài 2 trang 81 sgk địa lí 7

Bài 2. Sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước : phát triển và đang phát triển.
Trả lời:
Các nước phát triển : Hoa Kì, Đức. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD, chỉ số HDI cao (từ 0,7 đến 1), nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em lại thấp.
- Các nước đang phát triển : An-giê-ri, A-rập Xê-Út, Bra-xin. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 2000 USD), chỉ số HDI thấp (dưới 0,7), nhưng tỉ lệ tử vong lại cao.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me