Trang chủ
Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Địa lí 7

Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 59 đến trang 60 Địa lí 7. Bài 2. Xác định xem 2 bức ảnh (tr 59, 60 SGK) thuộc kiểu rừng nào ?

Câu 1 trang 59 sgk địa lí 7

Câu 1. Cho biết các biểu đồ A, B, c tr 59 SGK thuộc môi trường nào của đới ôn hoà ? Vì sao?

Trả lời:

— Biểu đồ A : thuộc môi trường ôn đới lục địa (khu vực gần cực).
Mùa hạ nhiệt độ dưới 10°c, 9 tháng nhiệt độ dưới 0°c, mùa đông có tháng nhiệt độ - 30°c, mưa ít, tháng; mưa nhiều nhất không quá 50 mm, có 9 tháng tuyết rơi, mưa nhiều vào mùa hạ.
- Biểu đồ B : thuộc kiểu khí hậu Địa Trung Hải.
Mùa hạ nhiệt độ khoảng 25°c, mùa đông nhiệt độ khoảng 10°c, mùa hạ khô hạn, mưa vào thu đông.
- Biểu đồ c : thuộc môi trường khí hậu ôn đới hải dương.
Mùa hạ mát, mùa đông ấm, mưa quanh năm.


Câu 2 trang 59 sgk địa lí 7

Câu 2. Xác định xem 2 bức ảnh (tr 59, 60 SGK) thuộc kiểu rừng nào ?
Trả lời:
- Ảnh rừng của Thuỵ Điển vào mùa xuân, đây là kiểu rừng lá kim.
- Ảnh rừng của Pháp vào mùa hạ, đây là kiểu rừng lá rộng.
- Ảnh rừng của Ca-na-đa, đây là rừng cây lá rộng.


Câu 3 trang 60 sgk địa lí 7

Bài 3. Cho bảng số liệu sau :

Vẽ biểu đồ lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 theo số liệu trên.

Trả lời:

a) Biểu đồ

b) Nguyên nhân
- Do khói bụi từ các nhà máy và xe cộ thải vào không khí ngày càng nhiều,...
- Do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử làm rò rỉ các chất phóng xạ vào không khí.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me