Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Địa lí 7

Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 55 Địa lí 7. Bài 2. Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

Bài 1 trang 55 sgk địa lí 7

Bài 1. Nét đặc trưng của đô thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì ?
Trả lời:
Có tỉ lệ dân đô thị cao, hơn 75% dân cư sinh sống trong các đô thị.
- Tập trung nhiều đô thị nhất thế giới, có các siêu đô thị.
- Các đô thị phát triển theo quy hoạch.
- Các đô thị mở rộng kết nối với nhau liên tục thành chuỗi đô thị hay chùm đô thị.
- Lối sống đô thị đã phổ biến trong phần lớn dân cư.


Bài 2 trang 55 sgk địa lí 7

Bài 2. Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.
Trả lời:
Khi các đô thị phát triển quá nhanh nảy sinh các vấn đề xã hội như thiếu việc làm, thiếu nhà ở, thiếu các công trình công cộng, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội,...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me