Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài tập Địa lí 7

Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 38 Địa lí 7. Bài 2. Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng ?

Câu 1 (mục 2 - bài học 11 - trang 37) sgk địa lí 7

Hãy kể tên một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng?

Trả lời:

Một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng:

Mum-bai,
Tô-ki-ô 
Thượng hải
Pa-ri
Luân-đôn


Câu 2 (mục 2 - bài học 11 - trang 37) sgk địa lí 7

-Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hoá tự phát ở đới nóng gây ra.

Trả lời:

Việc đô thị hóa tự phát đã kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường: nước, không khí do rác thải, nước sinh hoạt không được xử lí,...
Với đời sống: thiếu nước sạch, cơ sở hạ tầng quá sức phục vụ, ách tắc giao thông, thiếu nhà ở, thiếu việc làm ...


Bài 1 trang 38 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu các nguyên nhân di dân ở đới nóng.
Trả lời:
Di dân ở đới nóng có nhiều nguyên nhân khác nhau, không giống nhau ở các nước và các thời kì. Có nguyên nhân về tự nhiên, có cả nguyên nhân về kinh tế - xã hội ; có nguyên nhân tiêu cực nhưng cũng có nguyên nhân tích cực.
+ Di dân từ nông thôn vào thành phố để kiếm công ăn việc làm và nâng cao mức sống;
+ Di dân do thiên tai, hạn hán,
+ Di dân do các cuộc xung đột tộc người;
+ Di dân để khai hoang, xây dựng những vùng kinh tế mới;
+ Di dân để xây dựng các công trình công cộng hoặc các khu công nghiệp;
+ Di dân với mục đích khai thác tài nguyên,...


Bài 2 trang 38 sgk địa lí 7

Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng ?

Trả lời:

Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Cai-rô, Ka-ra-si, Niê-đê-li , Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.


Bài 3 trang 38 sgk địa lí 7

Bài 3. Dựa vào bảng 11.3 SGK, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.
Trả lời:
Tính tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị:
Châu Âu là \( \frac{73-56}{56}\) X 100% = 30,4%

Châu Á là \( \frac{37-15}{15}\) X 100% = 146,67%

Châu Phi là \( \frac{33-15}{15}\) X 100% = 120,0%

Bắc Mĩ là \( \frac{75-64}{64}\) X 100% = 17,19%

Nam Mĩ là \( \frac{79-41}{41}\) X 100% = 92,68%

Như vậy, tốc độ đô thị hoá không giống nhau. Châu Á tăng nhanh nhất, sau đó đến châu Phi, Nam Mĩ, châu Âu rồi đến Bắc Mĩ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me