Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Unit 4: Music and Arts - Âm nhạc và nghệ thuật

Bạn đang thích hoặc không thích thể loại nhạc và nghệ thuật nào? Làm một danh sách bằng cách hoàn thành các câu bên dưới.

1. Put as, or from in the gaps.

(Đặt as hoặc from vào khoảng trống các câu sau.)

Hướng dẫn giải:

1. as

2. as

3. as

4. from

5. as

6. as

Tạm dịch:

1. Lễ hội âm nhạc năm nay hay như năm rồi. 

2. Đại nhạc hội sẽ được phát sóng trực tiếp: có nghĩa là nó chiếu trên ti vi cùng lúc được trình diễn.

3. Rạp chiếu phim này không đắt như nghĩ lúc đầu. 

4. Sở thích âm nhạc của bạn khác với tôi. 

5. Vài người nói rằng Người nhện 2 cũng chán như Người nhện 1.

6. Mẹ tôi luôn bận rộn như một con ong. 

2. Put one of these phrases in each gap in the passage

(Đặt một trong những cụm từ này vào mỗi khoảng trống trong đoạn văn sau.)

Hướng dẫn giải:

(1) the same as

(2) as quiet as                       

(3) different from

(4) as narrow as

(5) friendly as                     

(6) the same as

Tạm dịch:

Quê tôi ngày nay

Quê tôi đã thay đổi nhiều — nó hoàn toàn không như trước đây. Nó không yên bình như cách đây 5 năm. Nó ồn ào hơn, nhưng tôi thích nó bây giờ hơn. Có nhiều cửa hàng và nhà hàng hơn. Nhà hàng khác với những cái khác mà chúng tôi đã có trước đây. Bây giờ chúng tôi có thể ăn nhiều loại thức ăn khác nhau - món Ý, món Pháp, và món Mexico.

Có quá nhiều thay đổi. Thậm chí những con đường cũng không chật hẹp như trước đây. Bây giờ chúng rộng hơn để tạo khoảng trông cho xe.

Mặc dù vậy nhưng có một điều không thay đổi. Con người ở đây vẫn ấm áp và thân thiện như trước đây. Đó là một điều giống với trước đây.

3. Work in pairs. Compare the two music clubs in the town: Young Talent and Nightingale.

(Làm theo cặp. So sánh 2 câu lạc bộ âm nhạc trong khu phố: Tài năng trẻ và Họa mi.)

Hướng dẫn giải:

1. Nightingale is older than Young Talent.

2. Young talent is more friendly than Nightingale.

3. Young Talent is not as safe as Nightingale.

4. Nightingale is not as large as Young Talent.

5. Young Talent is as expensive as Nightingale.

6. Young Talent is not as famous as Nightingale.

Tạm dịch:

1. Họa mi thì già hơn Tài năng Trẻ.

2. Tài năng Trẻ thì thân thiện hơn Họa mi.

3. Tài năng Trẻ thì không chắc chắn bằng Họa mi.

4. Họa mi thì không to lớn bằng Tài năng Trẻ.

5. Tài năng Trẻ có giá bằng Họa mi.

6. Tài năng Trẻ thì không nổi tiếng bằng Họa mi.

4. Complete the following sentences with 'too' or ‘either'.

(Hoàn thành những câu sau đây với “too” hoặc “either”.)

Hướng dẫn giải:

1. too

2. either

3. either

4. too

5. too

Tạm dịch:

1. Bạn tôi thích nhiếp ảnh, và tôi cũng thích.

2. Mẹ tôi không thích phim kinh dị, và chị tôi cũng không.

3. Tôi không được phép đi đến buổi biểu diễn và bạn học của tôi cũng không.

4. Tôi thích nhạc đồng quê, và tôi cũng thích nhạc rock & roll.

5. Khi tôi sơn xong phòng tôi, tôi cũng sẽ sơn nhà bếp.

5. What music and arts are you interested, or not interested in? Make a list by completing the sentences below. (You can use the words given or your own ideas).

(Bạn đang thích hoặc không thích thể loại nhạc và nghệ thuật nào? Làm một danh sách bằng cách hoàn thành các câu bên dưới. (Bạn có thể sử dụng những từ được cho hoặc ý kiến riêng của bạn).

Hướng dẫn giải:

1. dancing                        

2. drawing      

3. playing the guitar

4. listen to rock and roll                        

5. go to the art gallery

Tạm dịch:

1. Tôi rất thích nhảy.

2. Tôi nghĩ vẽ thật là chán.

3. Điều tôi thích làm nhất vào thời gian rảnh là chơi đàn ghi ta.

4. Vào thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc rock & roll.

5. Tôi không bao giờ đi đến triển lãm nghệ thuật, thậm chí nếu tôi có thời gian.

6. Work in pairs. Share your list with your partner. Then, report to the class using too/ either.

(Làm theo cặp. Chia sẻ danh sách với bạn học. Sau đó báo cáo cho lớp, sử dụng “too/ either”.)

Hướng dẫn giải:

- Nam is interested in dancing and I am too.

- Phong doesn’t go to the art gallery and I don’t either.

- I don’t like drawing and Nam doesn’t either.

- I like rock & roll and Phong does too.

- I   like play the guitar in the spare time and Nam do too.

Tạm dịch:

- Nam thích nhảy và tôi cũng vậy.

- Phong không thích đi đến triển lãm nghệ thuật và tôi cũng không.

- Tôi không thích vẽ và Nam cũng không.

- Tôi thích nhạc rock & roll và Phong cũng vậy.

- Tôi thích chơi đàn ghi ta vào thời gian rảnh và Nam cũng vậy.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me