Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 4: Did You Go To The Party?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 4

UNIT 4. DID YOU GO TO THE PARTY?

- a lot of: nhiều

- cartoon: phim hoạt hình

- chat: nói chuyện phim

- funfair: hội chợ vui chợ

- invite: mời

- join: tham gia

- take part: tham gia

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me