Trang chủ
Bình chọn:
2.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 4: We're having fun at the beach!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

I'm swimming.

I'm not surfing.

He's surfing.

He isn't snorkeling.

We're sailing.

They aren't waterskiing.

Dịch:

Tôi đang bơi

Tôi không trượt ván

Anh ấy đang trượt ván.

Anh ấy không lặn

Chúng tôi đang lướt nước.

3. Read and write the number.

1. She's windsurfing.

2. They're snorkeling.

3. She's waterskiing.

4. He's kayaking.

5.They're surfing.

Tạm dịch:

1. Cô ấy đang lướt bán buồm.

2. Họ đang lặn.

3. Cô ấy đang lướt ván.

4. Anh ấy đang chèo xuồng.

5. Họ đang lướt sóng.

Hướng dẫn giải:

1 -  e

2 -  a

3 – b

4 – d

5 - c

4. Write. 's / isn't / 're / aren't

 

Hướng dẫn:

2. 're / aren't

3. aren't / 're

4. isn't / 's

Dịch:

1. Anh ấy không đang ngủ.

Anh ấy đang ăn.

2. Họ đang chụp ảnh.

Họ đang không vẽ tranh.

3. Chúng tôi không đang bơi.

Chúng tôi đang lướt ván buồm.

4. Cô ấy đang không chơi bóng.

Cô ấy đang đọc sách.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác