Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 12: A clever baby!

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

young: trẻ

handsome: đẹp trai

pretty: đẹp

short: thấp

tall: cao

shy: xấu hổ

friendly: thân thiện

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Holly: Look, Amy! We have some old photos!

Max: This is Dad when he was young.

Dad. I'm still young!

Amy: Wow! He was handsome then!

Dad: I'm still handsome!

2. Holly: Look! This is Grandma when whe young.

Amy: Wow! Grandma was pretty!

Grandma: I think Grandma is still pretty!

3. Max: Look at this photo of Grandpa!

Leo: Wow! He had black hair when he young.

Grandpa: Yes, I have white hair now.

4. Holly: And this photo is of Max when he was a baby!

Amy: Look! He had a book then, too!

Leo: He isn't different at all!

Dịch:

1. Holly: Nhìn này , Amy! Chúng ta có một số tấm ảnh cũ!

Max: Đây là bố khi còn trẻ.

Bố: Bố vẫn trẻ mà.

Amy: Wow! Chú ấy thật đẹp trai khi đó.

Bố: Chú vẫn đẹp trai mà.

2. Holly: Nhìn này! Đây là Bà khi còn trẻ

Amy: Wow! Trông bà thật xinh đẹp.

Ông: Ông nghĩ bà vẫn đẹp.

3. Max: Nhìn tấm ảnh này của ông!

Leo: Wow! Ông có mái tóc đen khi còn trẻ.

Ông: Đúng vậy. bây giờ tóc ông đã bạc trắng.

4. Holly: Và đây là tấm ảnh của Max khi anh ấy còn trẻ con.

Amy: Nhìn này. Anh ấy cũng có một cuốn sách.

Leo: Anh ấy không khác mấy.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác