Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 12: A clever baby!

Giải bài tập Lesson Three. Grammar and Song - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Look and say

Hướng dẫn:

+ She was eight years old.

She had long hair.

She was tall.

She was friendly.

+ She was two years old.

She had short hair.

She was short.

She was shy.

2. Write about Mai.

When Mai was two years old, she had short hair. She was short. She was …

Hướng dẫn:

When Mai was two years old, she had short hair. She was short. She was shy.

When Mai was eight years old, she had long hair. She was tall. She was friendly.

3. Listen and sing .

Click here to listen


Script:

When my grandpa was a boy

When my grandpa was a boy.

He was a lot like me.

He had a nice apartment,

And a happy family.

Grandpa was a happy boy,

And he had lots of friends,

They had lessons every day,

And they had fun on weekends.

When my grandpa was a boy.

He had fun every day.

He had lots of books to read,

And lots of games to play.

4. Sing and do.

When my grandpa was a boy

When my grandpa was a boy.

He was a lot like me.

He had a nice apartment,

And a happy family.

Grandpa was a happy boy,

And he had lots of friends,

They had lessons every day,

And they had fun on weekends.

When my grandpa was a boy.

He had fun every day.

He had lots of books to read,

And lots of games to play.

Dịch:

Khi ông của tôi còn trẻ

Khi ông của tôi là một cậu bé

Ông có căn hộ đẹp

Và một gia đình hạnh phúc.

Ông là một cậu bé hạnh phúc,

Và ông có nhiều bạn bè

Họ phải đi học hằng ngày

Và họ có cuối tuần vui vẻ

Kho ông của tôi là cậu bé

Ông vui vẻ hằng ngày

Ông có nhiều sách để đọc

và có nhiều trò chơi để chơi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me