Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 4: We're having fun at the beach!

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

ball: bóng

mall: nơi mua bán lớn

wall: tường

tall: cao

small: nhỏ

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

I'm in a mall

A mall, mall, mall.

Some people are tall,

Some are small, small, small.

I want a ball

A ball, ball, ball.

I don't know which to buy.

I like them all, all, all.

Dịch:

Tôi đang ở trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm, trung tâm mua sắm, trung tâm mua sắm

Nhiều người cao,

Nhiều người nhỏ, nhỏ, nhỏ

Tôi muốn 1 quả bóng

1 quả bóng, bóng, bóng

Tôi không biết nơi nào để mua.

Tôi thích chúng, chúng, chúng.

3. Read the chant again. Circle the words with 'all'.

4. Match and write.

 

Hướng dẫn:

2. tall

3. small

4. mall

5. ball

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác