Trang chủ
Bình chọn:
2.9 trên 22 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 11: In the museum

Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

along: dài

in the middle of: ở giữa

at the top of: trên đỉnh

between: ở giữa

inside : bên trong

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

My Tet holiday

Last month was the Tet holiday. All of my family came to my hometown to celebrate together. My hometown, Da Nang, is in the middle of Viet Nam. My cousins traveled from Ho Chi Minh City by plane!

Before Tet, we cleaned our house to prepare for the holiday. On New Year's Eve, there was a party at my grandparent's house. They live at the top of hill. Their house is very beautiful. There are orange trees and lots of flowers.

On the first day of Tet, my brother and I dressed in new clothes, and my grandpparents gave us lucky money. We stayed at home with our family. We ate banh chung anh fruit. We played lots of games.

We visited our friends on the second day of Tet. They had new clothes and lucky money, too! We walked along the beach. We laughed and talked together all day.

On the third day, we took gifts to our teachers. My teacher's house is between the beach and the town. I gave her flowers and fruit. My teacher was happy to see me and said, "Happy New Year!"

My holiday was very happy. I love Tet!

By Nguyen Thi Oanh.

Dịch:

Kỉ nghỉ Tết của tôi.

Tháng trước là kì nghỉ Tết của tôi. Tất cả gia đình của tôi trở về quê của tôi để tổ chức cùng nhau. Quê của tôi , ở Đà Nẵng, nằm ở giữa Việt Nam. Họ hàng của tôi di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay!

Trước Tết, chúng tôi dọn dẹp nhà để chuẩn bị cho kì nghỉ. vào đêm giao thừa, có một bữa tiệc nhỏ ở nhà của ông bà tôi. Ông bà sống ở trên đỉnh đồi. Nhà của ông bà rất đẹp. Có cây cam và nhiều hoa.

Vào ngày đầu tiên của Tết, anh trai tôi và tôi mặc quần áo mới, và ông và tôi mừng tổi cho chúng tôi. Chúng tôi ở nhà cùng gia đình. Chúng tôi ăn Bánh chưng và hoa quả. Chúng tôi đã chơi nhiều trò chơi.

Chúng tôi đã tới thăm bạn bè của tôi vào ngày thứ hai của Tết. Họ cũng có quần áo mới và tiền mừng tuổi. Chúng tôi đi bộ dọc bờ biển. Chúng tôi cười và nói chuyện cùng nhau cả ngày.

Vào ngày thứ 3, chúng tôi tặng quà cho thầy cô giáo của chúng tôi. Nhà của cô giáo chúng tôi ở giữa bãi biển và thị trấn. Tôi tặng cô hoa và quả. Cô giáo của tôi rất hạnh phúc khi thấy tôi và nói "Chúc mừng năm mới"

Kì nghỉ của tôi rất vui. Tôi thích tết.

Viết bởi Nguyễn Thị Oanh

3. Read again and complete the sentence. hill / happy / homwtown / clothes.

1. Da Nang is Oanh's hometown.

2. Oanh's grandparents live at the top of a ___.

3. Oanh and her brother had new ___.

4. Oanh's teacher was ___ to see her.

Hướng dẫn:

2. hill

3. clothes

4. happy

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác