Trang chủ
Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 4: We're having fun at the beach!

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Look and say.

Hướng dẫn:

+ The boy isn't eating a sandwich. He's eating some ice cream.

=> It's A.

+ The boy isn't wearing  a hat. He's wearing sunglasses.

=> It's A.

+ The boy isn't waterskiing. He's surfing.

=> It's A.

+ The boy isn't looking at a bird. He's looking at a fish.

=> It's B.

2. Write about A or B.

A: The boy is eating some ice cream. He isn't…

Hướng dẫn:

A. The boy is eating some ice cream. He isn't eating a sandwich. He is wearing sunglasses. He isn't wearing a hat. He is surfing. He isn't waterskiing. He is looking at a bird. He isn't looking at a fish.

B.The boy is eating a sandwich. He isn't eating some ice cream. He is wearing a hat. He isn't wearing sunglasses. He is waterskiing. He isn't surfing. He is looking at a fish. He isn't looking at a bird.

3. Listen and sing.

Click here to listen

4. Sing and do.

At the beach!

We're playing at the beach today.

We're having lots of fun.

We're swimming and we're surfing.

And we're sitting in the sun.

We all like playing at the beach,

It's sunny here today.

We can windsurf at the beach,

And we can swim and play.

We're sailing in our little boat,

We dad is helping me.

We're snorkeling and diving.

There are lots of fish to see.

Dịch:

Ở bãi biển!

Hôm nay chúng tôi đang chơi ở bãi biển.

Chúng tôi rất vui.

Chúng tôi đang bơi và chúng tôi lướt sóng.

Và chúng tôi đang ngồi dưới nắng.

Tất cả chúng tôi thích chơi ở bãi biển.

Hôm nay ở đây trời nắng.

Chúng tôi có thể đi lướt sóng ở bãi biển,

Và chúng tôi có thể đi bơi và chơi.

Chúng tôi đang đi thuyền nhỏ của chúng tôi.

Bố của tôi đang giúp tôi.

Chúng tôi đang đeo ống thở và lặn biển.

Nhìn thấy nhiều cá.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác