Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Extensive reading: Transportation

Giải bài tập Extensive reading: Transportation - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Look at the picture. What is unusual about this vehicle?

2. Read.

 

Script:

Solowheel 1500W

Is this the future of transportation in Viet Nam? The makers of the Solowheel 1500W certainly hope so. It is perfect for short distances of around 5 to 10 kilometers. The Solowheel is easy to use. You drive it with your legs. It is only 11 kilograms and very small so you can keep it easily at home or at school. It uses electricity to move so you can charge it at home and don't need fuel.

It is smaller than a motocycle or cars, so you won't get stuck in traffic. It is safer than a bicycle because you don't have to drive on the road. The Solowheel is much faster than walking, but you shouldn't drive it too fast! The top speed is 16 kilometers per hour.

You don't need special shoes to use the Solowheel. Your hands are free, so you can carry your bags. You can even use the Solowheel, just like riding a bike. Once you have practiced, it is comfortable and fun to use.

The Solowheel could be the future of transportation in Viet Nam!

Dịch:

Solowheel 1500W

Đây là một phương tiện giao thông trong tương lai của Việt Nam? Người tạo ra Solowheel 1500W chắc chắn hy vọng như vậy. Nó phù hợp cho những đoạn đường ngắn khoảng từ 5 đến 10km. Solowheel rất dễ sử dụng. Bạn lái nó bằng đôi chân của bạn. Nó chỉ nặng 11kg và rất nhỏ, vì vậy bạn có thể giữ nó dễ dàng ở trường hay ở nhà. Nó dùng điện để di chuyển và bạn có thể sạc pin tại nhà mà không cần nhiên liệu. Solowheel nhanh hơn nhiều so với đi bộ, nhưng bạn không nên lái nó quá nhanh! Nó dừng lại ở tốc độ 16km trên mỗi giờ.

Bạn không cần đôi dày đặc biệt để sử dụng Solowheel. Tay của bạn hoàn toàn tự do, vì vậy bạn có thể mang theo túi của bạn. Bạn thậm chó có thể sử dụng Solowheel, nó chỉ giống như lái xe đạp. Một khi bạn tập, nó rất thoải mái và vui.

Solowheel có thể là phương tiện giao thông trong tương lai của Việt Nam.

3. Read again. What is the Solowheel perfect for?

Hướng dẫn:

The Solowheel perfect for short distances of around 5 to 10 kilometers

4. Read again and answer the question.

1. How do you drive the Solowheel?

2. Does the Solowheel need fuel?

3. Why is it safer than a bicycle?

4. What is the top speed of the Solowheel?

5. Do you need special shoes to drive the Solowheel?

6. Can you use the Solowheel in the rain?

Hướng dẫn:

1. You drive it with your legs.

2. No.

3. It is safer than a bicycle because you don't have to drive on the road.

4. The top speed is 16 kilometers per hour.

5. No, I don't.

6. Yes, I can.

5. Ask and answer.

1. Do you think the Solowheel is the future of transportation?

2. What's your favorite way to travel?

Hướng dẫn:

1. Yes, I do.

2. My favorite way to travel is bus.

6. How would you like to travel to school? Draw your journey and talk about it.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác