Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 5: A funny monkey!

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

penguin: chim cánh cụt

zebra: ngựa vằn

monkey: khỉ

kangaroo: kangaroo

camel: lạc đà

lizard: thằn lằn

crocodile: cá sấu

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. Amy: I love the zoo. I like the penguins.

Holly: Max, I can't see! Are you watching the monkeys?

Max: Yes, I am. They're funny!

2. Holly: Max!

Max: Wait! I'm watching this funny monkey.

Amy: Look! The monkey is taking your sandwich!

Leo: That's my sandwich!

3. Holly: I can't see. Is the monkey eating the sandwich?

Max: No, it isn't. It's taking my book!

Amy: And my bag!

4. Leo: Come here, Holly.

Amy: Look! The monkey is giving our things to Holly.

Max: It likes you!

Dịch:

1. Amy: Em thích vườn thú. Em thích chim cánh cụt.

Holly: Max, Em không thể nhìn thấy. Anh có xem được con khỉ không?

Max: Có, anh có xem được. Chúng rất thú vị!

2. Holly: Max!

Max: Chờ chút. Anh đang xem con khỉ thú vị này.

Amy: Nhìn kìa! Con khỉ đang lấy sandwich của anh!

Leo: Đó là sandwich của anh!

3. Holly: Em không thể nhìn thấy. Con khỉ có ăn sandwich không?

Max: Không, nó không ăn. Nó đang lấy quyển sách của anh.

Amy: Và cặp sách của em!

4. Leo: Đền đây, Holly.

Amy: Nhìn kìa! Con khỉ đang đưa mọi thứ của chúng ta cho Holly.

Max: Nó thích em!

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác