Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 31 bài 47 + 25 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính...

 1. Tính

                                              

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

                                                                          

3. Một đội sửa đường có 17 nữ và 18 nam. Hỏi đội có bao nhiêu người?

4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

BÀI GIẢI

1.

                                              

2. 

      

3.

Tóm tắt

Một đội có       : 17 nữ

                      : 18 nam

Đội đó có         : ….. nam và nữ ?

Bài giải

Số người có trong đội là:

17 + 18 = 35 (người)

Đáp số: 35 người

4. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me