Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 24, 25 bài 47 + 5 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính...

1. Tính

                                                                                                           

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

17

28

39

47

7

67

Số hạng

6

5

4

7

23

9

Tổng

 

 

 

 

 

 

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bình                             : 17 bưu ảnh

Hòa nhiều hơn Bình       : 4 bưu ảnh

Hòa                              : … bưu ảnh?

4. Khoanh vào đặt chữ trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 9 

BÀI GIẢI

1.

                                                           

2. 

Số hạng

17

28

39

47

7

67

Số hạng

6

5

4

7

23

9

Tổng

23

33

43

54

30

76

3.

Tóm tắt:

Bình                          : 17 bưu ảnh

Hòa nhiều hơn Bình    : 4 bưu ảnh

Hòa                           : … bưu ảnh?

Bài giải

Hòa có số bưu ảnh là:

17 + 4 = 21 (bưu ảnh)

Đáp số: 21 bưu ảnh

4. 

Chọn đáp án D. 9

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me