Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

Giải bài tập trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, pôlipeptit và prôtêin....

Câu 1 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, pôlipeptit và prôtêin.

Trả lời:

- Công thức tống quát của axit amin :

 

- Sự hình thành liên kết peptit :

 

- Phân biệt các khái niệm :

+ Axit amin là phân tử có chứa nhóm amin (-NH2) và nhóm cacbôxyl (-COOH) và nhóm thứ 3 được kí hiệu là R.

+ Pôlipeptit là chuỗi có nhiều axit amin liên kết với nhau.

+ Prôtêin là cấu trúc đại phân tử (được cấu tạo từ các đơn phân là các axit amin) có khối lượng phân tử đạt tới hàng nghìn, hàng chục nghìn đơn vị cacbon và có cấu trúc rất phức tạp. 


Câu 2 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin. Kể tên các loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin.

Trả lời:

* Phân biệt cấu trúc các bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin :

- Cấu trúc bậc 1: được hình thành do số lượng và trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

- Cấu trúc bậc 2: là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian được giữ vững nhờ các liên kết hiđrô giữa các nhóm peptit gần nhau. Cấu trúc bậc 2 có dạng xoắn alpha hoặc gấp nếp bêta.

- Cấu trúc bậc 3: là hình dạng của phân tử prôtêin trong không gian 3 chiều, do xoắn bậc 2 cuộn xếp (đặc trưng cho mỗi loại prôtêin) tạo thành khối hình cầu.

- Cấu trúc bậc 4: là khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau phối hợp với nhau để tạo phức hợp prôtêin lớn hơn.

* Các loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin :

- Liên kết peptit: là liên kết giữa nhóm COOH của một axit amin với nhóm NH2 của axit amin bên cạnh.

- Liên kết hiđrô: là liên kết giữa các nhóm peptit gần nhau.


Câu 3 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn câu đúng. Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi :

a) Nhóm amin của các axit amin.

b) Nhóm R- của các axit amin.

c) Liên kết peptit.

d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.

Trả lời:

Đáp án: d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin. 


Câu 4 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Chọn câu đúng. Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi :

a) Liên kết phân cực của các phân tử nước.

b) Nhiệt độ cao.

c) Sự có mặt của khí 02.

d) Sự có mặt của khí C02.

Trả lời:

Đáp án: b) Nhiệt độ cao.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác