Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 84 bài 27 cacbon Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9.Câu 1: Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ...

Bài 1 trang 84 sgk hoá học 9

Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

- Dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố hóa học tạo nên.

-Một nguyên tố hóa học có thể tạo ra hai hay nhiều đơn chất. ví dụ : 

cacbon có 3 dạng thù hình: kim cương, than chì , cacsbon  vô định hình 

phopho có 3 dạng thù hình là: Photpho trắng, đỏ, đen


Bài 2 trang 84 sgk hoá học 9

Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:

a) CuO ; b) PbO ; c) CO2; d) FeO.

Hãy cho biết loại phản ứng ; vai trò của C trong các phản ứng ; ứng dụng của các phản ứng đó trong sản xuất.

Lời giải:

Các phương trình hóa học:

a)  С + 2CuO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Cu + CO2

b) С + 2PbO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2Pb + CO2

c) С + CO2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO

d) С + 2FeO  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Fe + CO2

Các phản ứng trên dều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử. Vai trò của с là chất khử. Các phản ứng:

a), b) dùng điều chế kim loại.

c), d) xảy ra trong quá trình luyện gang, dùng luyện gang.


Bài 3 trang 84 sgk hoá học 9

Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ 3.10. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.

Giải

A là CuO, B là C (cacbon), C là khí CO2, D là dung dịch Ca(OH)2

Hiện tượng: Có chất rắn màu đỏ tạo thành, nước vôi trong vẩn đục.

C(r) + 2CuO(r) -tº→ CO2(k) + 2Cu(r)


Bài 4 trang 84 sgk hoá học 9

Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giải thích.

Lời giải:

Khi sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi đều sinh ra CO2, CO, SO2(vì trong than có cả lưu huỳnh lẫn vào). Những khí này đều ảnh hưởng không tốt cho con người, gây độc, gây mưa axit, gây hiệu ứng “nhà kính” làm biến đổi khí hậu...

Để giảm thiểu những tác hại đó nên xây lò nung vôi, gạch ngói ở nơi xa dân cư, đông thời trông cây xanh đế hấp thụ khí CO2 và giải phóng khí oxi.


Bài 5 trang 84 sgk hoá học 9

Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Lời giải:

Khối lượng C có trong 5 kg than là:

mC\( \frac{5.90}{100}\) = 4,5 kg = 4500 gam

1 mol C = 12 gam

12g C cháy toả ra 394 kJ

Vậy 4500g C khi cháy toả ra x kJ

x = \( \frac{4500.394}{12}\) = 147750 kJ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác