Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 60 bài 19 sắt Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Sắt có những tính chất hoá học nào ? Viết các phương trình hoá học minh hoạ...

Bài 1 trang 60 sgk hoá học 9

Sắt có những tính chất hoá học nào ? Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Trả lời:

1. Tác dụng với phi kim

a) Tác dụng với oxi.

3Fe + 2O2 → Fe3O4 (oxit sắt từ, sắt có hóa trị II và III)

b) Tác dụng với phi kim khác.

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2. Tác dụng với dung dịch axit:

Sắt tác dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo thành muối sắt (II) và giải phóng Hg.

Fe + 2HCl → FeCl2, + H2

Chú ỷ: Sắt không tác dụng với HNO3, H2S04đặc, nguội.

3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn sắt.

Fe + CuSO4 -> FeSO4 + CuBài 2 trang 60 sgk hoá học 9

Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt: Fe304, Fe203 và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.

Lời giải:

a) 3Fe + 2O2 → Fe304

b) 2Fe + 3Cl2  → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe203 + 3H20


Bài 3 trang 60 sgk hoá học 9

Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Lời giải:

Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, nhôm bị hòa tan hết, còn sắt không phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2    + 3H2

Lọc bỏ dung dịch, chất rắn thu được là Fe.


Bài 4 trang 60 sgk hoá học 9

Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2 ;

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2 ;

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện, nếu có.

Lời giải

Sắt tác dụng được với dung dịch Cu(N03)2 và khí Cl2.

\(Fe + Cu{(N{O_3})_2} \longrightarrow Fe{(N{O_3})_2} + Cu\)

\(2Fe + 3C{l_2} \longrightarrow 2FeC{l_3}\)

loigiaihay.com


Bài 5 trang 60 sgk hoá học 9

Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

Lời giải:

a) Số mol CuS04 = 1.0,01 = 0,01 mol

                Fe + CuS04 → FeS04 + Cu

Phản ứng: 0,01  0,01 ->  0,01     0,01     (mol)

Chất rắn A gồm Cu và Fe dư, khi cho A vào dung dịch HCl dư chỉ có Fe phản ứng và bị hòa tan hết Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

 Chất rắn còn lại là Cu = 0,01.64 = 0,64 gam

b) Dung dịch В có FeS04 + NaOH?

               FeSO4 + 2NaOH →  Na2SO4 + Fe(OH)2

Phản ứng: 0,01  →  0,02         0,01        0,01     (mol)

VddNaOH = \( \frac{n}{C_{M}}\) = \( \frac{0,02}{1}\) = 0,021it=20ml

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác