Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 4: Life in the past

Tổng hợp bài tập phần A closer look 1 Unit 4 Trang 42 SGK Tiếng Anh 9 mới

Vocabulary (Từ vựng)

1. Match a verb in A with a word/ phrase in B 

(Nối động từ ở mục A với 1 từ/cụm từ ở cụm B )


 Hướng dẫn giải:

1.f   2.g   3.b    4.a    5.c    6.e    7.h   8.d 

Tạm dịch:

1. đi chân đất

2. sưu tầm bài đăng

3. tự giải trí

4. nhảy với nhạc trống

5. diễn những câu chuyện

6. sử dụng trí tưởng tượng của bạn

7. giữ gìn truyền thống của chúng ta

8. giữ nhật ký

2. Use the newly-formed phrases in with the verbs in their correct forms to complete the sentences.

(Sử dụng các cụm từ ở bài với dạng đúng của động từ đó để hoàn thành câu. )

Hướng dẫn giải: 

1. kept a diary 

2. entertain themselves 

3. preserve our traditions

4. use your imagination 

5. acting out stories 

6. collect the post 

7. going bare-footed 

8. dance to drum music 

Tạm dịch:

1. Ở thời của tôi, hầu hết các cô gái sẽ lưu giữ nhật ký, nơi họ có thể ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc hàng ngày của họ.

2. "Ông ơi, làm thế nào mà trẻ con trong làng của ông tự giải trí? "-" Họ chơi trò chơi như kéo quân, trốn tìm, hoặc thả diều của họ ".

3. Chúng ta nên làm việc cùng nhau để bảo vệ truyền thống của chúng ta. Chúng có giá trị lớn đối với chúng ta.

4. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và vẽ một bức tranh về ngôi nhà mơ ước của bạn.

5. Trẻ em rất sáng tạo. Họ rất giỏi diễn xuất những câu chuyện.

6. Người đưa thư đến mỗi ngày một lần để thu thập bài đăng từ hộp bưu điện.

7. Tôi thích đi chân trần trên bãi biển và cảm nhận cát dưới chân của tôi.

8. Múa Lân thường được trình diễn tại Lễ hội Trung thu, nơi các vũ công nhảy múa với nhạc trống.

3. Choose a word/ phrase from the box to complete the sentences. 

(Chọn từ/cụm từ để hoàn thành câu )

Hướng dẫn giải: 

1. seniority 

2. illiterate 

3. street vendors 

4. strict rules 

5. Physical 

6. face to face 

Tạm dịch:

1. Việc tôn trọng người già là một truyền thống ở Việt Nam.

2. Rất nhiều người dân tộc ở vùng núi vẫn còn mù chữ. Họ không thể đọc hoặc viết.

3. Ăn món ăn bán rong là một thói quen phổ biến của người dân ở các thành phố lớn ở Việt Nam.

4. Cần có những quy định nghiêm ngặt về đường xá để giảm số vụ tai nạn.

5. Hình phạt thể xác đã xảy ra ở trường học trong quá khứ.

6. Tôi thích nói chuyện đối mặt hơn là nói chuyện qua điện thoại.

4. Complete the sentences with the right form of the words below.

(Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của từ bên dưới )

Hướng dẫn giải: 

1. habit 

2. behavior 

3. tradition 

4. habit 

5. practice 

6. behavior

Tạm dịch:

1. Nó không bao giờ dễ dàng từ bỏ một thói quen xấu.

2. Hành vi táo bạo của anh ấy khiến mọi người phải kinh ngạc.

3. Theo truyền thống ở Việt Nam, ông bà lớn tuổi và cha mẹ được chăm sóc bởi con cái của họ cho đến khi họ chết.

4. Đó là thói quen của anh ấy sau bữa trưa.

5. Sử dụng bảng đen và phấn là phương tiện giảng dạy duy nhất là một thực tế phổ biến ở hầu hết các nước đang phát triển.

6. Anh ta có thể bị sa thải vì hành vi thô lỗ của mình đối với khách VIP.

5. Listen and underline the auxiliary verbs which are stressed. Then practise saying the sentences.

(Nghe và gạch chân những trợ động từ được nhấn mạnh. Sau đó thực hành nói cả câu)

Click tại đây để nghe:


1. Life will be improved in those remote areas.

2. They can see the rain coming in from the west.

3. You did make me laugh!

4. He hasn't handed in his assignment.

5. I don't like the idea of going there at night.

6. Sam doesn't like fast food but I do.

Hướng dẫn giải:

Audio script 

1. Life will be improved in those remote areas.

2. They can see the rain coming in from the west.

3. You did make me laugh!

4. He hasn't handed in his assignment.

5. I don't like the idea of going there at night.

6. Sam doesn't like fast food but I do.

Dịch Script:

1. Cuộc sống sẽ được cải theienj hơn ở những vùng xa xôi.

2. Họ có thể nhìn thấy mưa đang đến từ phía Tây.

3. Bạn đã làm tôi cười!

4. Anh ấy không giao nhiệm vụ cho trợ lý của anh ấy.

5. Tôi không thích ý kiến ở đó ban đêm.

6. Sam không thích thức ăn nhanh nhưng tôi thích.

6. Underline an auxiliary if it is stressed. Then listen, check, and repeat the sentences.

(Gạch chân các trợ động từ nếu nó được nhấn mạnh. Nghe, kiểm tra và nhắc lại cả câu.)

Click tại đây để nghe


Audio Script:

1. - The men in my village used to catch fish with a spear.

-  Could you do that?

-   No, I couldn't.

2. I have told you many times not to leave the door open.

3. We're going to visit Howick, a historical village.

4. - You aren't going to the party? Is it because you can't dance?

-   I can dance. Look!

5. - I hope she doesn't do any damage to the car.

-   Don't worry. She does know how to drive.

Dịch Script:

1. - Đàn ông trong làng của tôi thường bắt cá bằng cái xiên.

- Bạn có thể làm như vậy không?

- Không, tôi không thể.

2. Tôi đã nói với bạn nhiều lần không để cửa mở.

3. Chúng ta đang đến thăm Howick, một ngôi làng lịch sử.

4. - Bạn sẽ không đến bữa tiệc phải không? Có phải bởi vì ở đó bạn không thể nhảy?

- Tôi có thể nhảy. Nhìn này!

5. - Tôi hy vọng cô ấy không gây bất cứ thiệt hại nào cho ô tô.

- Đừng lo lắng. Cô ấy biết cách lái xe mà.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác