Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 4: Life in the past

Tổng hợp bài tập phần Communication Trang 45 Trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới

1a. Look at the introduction to the competition that was lauched on the 4Teen wabsite. Discuss the questions. 

(Nhìn vào phần giới thiệu cuộc thi trên trang mạng 4Teen rồi thảo luận câu hỏi. )

Tạm dịch:

1. Bạn nghĩ gì về cuộc thi ở phần Looking Back?

2. Bạn nghĩ ai được gửi  tới cuộc thi trong câu chuyện?

3. Bạn nghĩ những câu chuyện dưới đây là gì?

b. Read the stories and see if your answers are correct. 

(Đọc các câu chuyện và xem câu trả lời của bạn có đúng không.) 

Tạm dịch:

1. Tôi là một người đưa thư ở vùng xa xôi của Myanmar. Mỗi tháng một lần, tôi đến trung tâm thành phố để lấy bưu điện và sau đó đi bộ từ làng này đến làng khác, những nơi cách xa nhau. Ở mỗi làng, tôi giao và nhận bưu kiện. Tôi cũng thường đọc và viết thư cho dân làng. Đa số họ mù chữ. Tôi cũng thông báo những tin tức tôi đã nghe từ thị trấn và những ngôi làng khác. Mọi người đối xử tốt với tôi. Nó là một công việc khó khăn nhưng tôi yêu thích nó.

2. Mẹ tôi đến từ Đảo Baffin. Bà thường sống trong một cái nhà tuyết: mái vòm được xây dựng từ các khối băng. Nhà chỉ có một phòng cho tất cả các thế hệ: ông bà, bố mẹ, anh chị em chưa lập gia đình, và đôi khi là những người thân khác. Mọi người làm việc cùng nhau để sinh tồn qua mùa đông Bắc Cực. Đàn ông đi ra ngoài săn bắn trong khi phụ nữ ở nhà làm quần áo và chuẩn bị thức ăn. Khi họ phải đi xa, họ xe trượt tuyết được kéo bởi chó. Buổi tối, họ thường tự giải trí bằng cách tự kể chuyện và diễn lại câu chuyện. Họ cũng nhảy theo nhạc trống.

2. Read the stories and find the words which mean: 

(Đọc những câu chuyện và tìm từ theo nghĩa của nó)

Hướng dẫn giải:

1. illiterate

2. pass on

3. treat (someone)

4. block                          

5. survive

6. dogsled

Tạm dịch:

1. không thể đọc hoặc viết: mù chữ

2. kể: truyền đạt lại

3. cư xử với ai đó: đối xử tốt (với ai đó)

4. một khối : chắn

5. sống trong điều kiện khó khăn : sinh tồn

6. xe chạy trên tuyết: xe trượt tuyết kéo bằng sức chó

3. What do you think? 

Work in groups. Discuss the questions. 

(Bạn nghĩ gì?

Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

1.  Why did the postman have to walk from villaoe to village?

2.   Why were most villagers illiterate?

3.   Why did the people in Baffin Island use ice bl to build their houses?

4.   Why did each house have only one room?

Hướng dẫn giải: 

1. It was difficult to reach the villagers on the mountain/There were no other means of transport available.

2.There was no school in the villages/The nearest school might be too far away.

3.There were no other materials available in that deserted land/There were no easy means to transport materials from other places to the island.

4.It was impossible to build a big house with several rooms in the ice and snow./People felt safer living in communal groups. 

Tạm dịch:

1. Tại sao người đưa thư phải đi bộ từ làng này đến làng khác?

Rất khó để tiếp cận người dân trên núi. / Không có phương tiện vận tải nào khác.

2. Tại sao hầu hết dân làng đều mù chữ?

Không có trường học trong các làng. / Trường gần nhất có thể phải  đi quá xa.

3. Tại sao người dân đảo Baffin sử dụng khối băng để xây nhà của họ?

Không có vật liệu nào sẵn có trong vùng hoang vu đó. / Không có phương tiện dễ dàng để vận chuyển vật liệu từ những nơi khác đến đảo.

4. Tại sao mỗi ngôi nhà chỉ có một phòng?

Không thể xây dựng một ngôi nhà lớn với nhiều phòng trong băng và tuyết. / Mọi người cảm thấy an toàn hơn sống trong các nhóm đông người.

4. Which responses relate to which story? 

(Câu nào liên quan tới câu chuyện? )

Hướng dẫn giải: 

Story 1: 2,4 

Story 2: 1,3,5 

Tạm dịch:

1. Thật đáng kinh ngạc khi di chuyển bằng xe tuyết kéo bằng sức chó. Tôi ước tôi có thể làm được.

2. Công việc khó khăn nhưng đáng giá. Tôi tin tưởng anh ấy vì những gì anh ấy đã làm.

3. Không thể tin được! Làm thế nào họ có thể đứng trong cái lạnh như vậy?

4. Tôi hy vọng họ bây giờ có thể nhận được nhiều thông tin hơn từ thế giới bên ngoài.

5. Có thể trồng chúng được không?

5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. Then present it to your class. 

(Làm việc theo nhóm. Viết 1 câu chuyện cho cuộc thi Nhìn lại quá khứ. Sau đó thuyết trình trước cả lớp. )

Hướng dẫn giải:

Decide:

- what aspect of life you want to talk about

- how it was practised

- if you wish it would still be practised

Tạm dịch:

Quyết định:

- Bạn muốn nói về khía cạnh nào của cuộc sống

- Nó được thực hành như thế nào

- Nếu bạn muốn nó vẫn sẽ được thực hành

Loigiaihay.com 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác