Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 12. My Future Career

Tổng hợp bài tập project Unit 12, có đáp án và lời giải chi tiết

MY FUTURE CAREER PATH (CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP)

1. Describe the picture

(Mô tả bức tranh)

2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class.

(Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp.)

Tạm dịch:

Giải thích:

- Tại sao bạn nghĩ con đường sự nghiệp của bạn là cách bạn đã vẽ?

- Những nhân tố nào bạn sẽ cân nhắc khi bạn đi theo con đường sự nghiệp?

- Ai sẽ giúp bạn thực hiện con đường đó?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác