Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải SGK Toán 8 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG 9. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Giải bài tập SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2 trang 107 - Bài 37 Hình đồng dạng. Trong các cặp hình đồng dạng dưới đây, cặp hình nào là đồng dạng phối cảnh

Bài 9.29 trang 107 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Lấy một điểm O nằm ngoài một đoạn thẳng AB. Hãy vẽ hình đồng dạng phối cảnh tâm O của đoạn thẳng AB theo tỉ số đồng dạng \(\frac{1}{2}\)

Lời giải:

Trên các tia OA, OB lấy các điểm A’, B’ sao cho OA’ = \(\frac{1}{2}\) OA, OB’ = \(\frac{1}{2}\)OB (hay A’, B’ lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB). Khi đó đoạn thẳng A’B’ là hình đồng dạng phối cảnh của đoạn thẳng AB với tâm phối cảnh O và tỉ số đồng dạng \(\frac{1}{2}\).

Bài 9.30 trang 107 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Biết rằng mỗi hình dưới đây đồng dạng với một hình khác, hãy tìm các cặp hình đồng dạng đó.

Lời giải:

Quan sát Hình 9.68, ta thấy các cặp hình đồng dạng là:

hình a) và hình c); hình b) và hình d).

Bài 9.31 trang 107 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Trong các cặp hình đồng dạng dưới đây, cặp hình nào là đồng dạng phối cảnh

Lời giải:

Cặp hình lục giác đều và cặp hình vuông là đồng dạng phối cảnh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác