Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 6

UNIT 6. HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY?

- Art: môn Nghệ thuật

- every day: hằng ngày

- IT ( Information Technology): Tin học ( môn Công nghệ thông tin)

- Maths: môn Toán

- Music: môn Âm nhạc

- once: một lần

- PE ( Physical Education): Thể dục ( môn Giáo dục thể chất)

- photograph: ảnh

- science: môn Khoa học

- subject: môn học

- time: lần

- twice: hai lần

- Vietnamese: môn Tiếng Việt

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me