Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 16: Where's The Post Office?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 16

UNIT 16. WHERE'S THE POST OFFICE?

- coach: xe khách, xe đò

- corner: góc

- next to: kế bên

- opposite: đối diện

- between: ở giữa

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me