Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 14: What Happened In The Story?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 14

UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY?

- crow: con quạ

- fox: con cáo

- greedy: tham lam

- honest: chân thật

- intelligent: thông minh

- once upon a time: ngày xửa ngày xưa…

- order: ra lệnh

- seed: hạt

- stupid: ngốc nghếch

- ago: trước, đã qua, trong quá khứ

- wise: khôn ngoan

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me