Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 12: Don't ride your bike too fast!

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 12

UNIT 12. DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!

- climb: trèo

- cut: cắt

- knife: con dao

- leg: chân

- match: que diêm

- scratch: cào, xước

- stairs: cầu thang

- stove: bếp

- accident: tai nạn

- burn: vết bỏng

- touch: sờ, mó

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me